Subsidie aantrekken nieuwe mensen Zorg & Welzijn sector

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten.

Projecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

logo sectorplanplus

Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Doel van de SectorplanPlus subsidie: De arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls.

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Wie kan aanvragen?

Arbeidsorganisaties actief in de sector zorg- en welzijn die behoren tot de doelgroep kunnen een aanvraag indienen

Criteria (samenvatting)

De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A.     Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

B.     Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal

C.     Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)

D.     Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)

E.     Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

Budget: voor het tweede tijdvak is € 80 miljoen euro beschikbaar

Deadline: aanvragen van 15 mei 2018 t/m 15 juni

*1 mei 2018 tot 15 mei 2018 kunnen aanvragers zich registreren

De SectorplanPlus Subsidie zal in de periode van 2017-2021 in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn.

Overige informatie

SectorplanPlus

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.