Hoe kan ik subsidie aanvragen voor een stichting of vereniging?

Ben je op zoek naar subsidies en fondsen voor jouw stichting of vereniging, dan zijn er vele regelingen voor je beschikbaar. Maar, waar en hoe moet je beginnen als je de weg in het doolhof van subsidie- en fondsenwerving nog niet kent? Hoe kan je subsidie aanvragen voor een stichting of vereniging?

Op deze en nog vele andere vragen van beginnende subsidie- en fondsenwervers vind je hier het antwoord. Inclusief vele praktische tips om jou direct op weg te helpen!

Wat is het juiste moment om subsidie aan te vragen voor een stichting of vereniging?

Het gebeurt regelmatig dat wij een telefoontje krijgen met de vraag: ‘ik wil volgende maand starten met mijn project, waar kan ik subsidie en fondsen aanvragen?’ Helaas gaat het allemaal niet zo snel en heb je altijd te maken met een doorlooptijd, vaak van meerdere maanden. Denk aan:

 • Opstellen van je projectplan, de verplichte bijlagen en indienen bij de geldgever: 1 tot 2 maanden
 • Wachten op het besluit van de geldgever, soms nog vragen beantwoorden: 1 tot 2 maanden
 • Na bericht van toekenning, je ontvangt het geld op de rekening van je organisatie: enkele weken

Zoals je ziet, kan het enkele maanden duren voordat je daadwerkelijk het geld op je rekening hebt staan en kunt starten met je project. Wil je subsidie aanvragen voor een stichting of vereniging, dan is het juiste moment om te starten dus ongeveer 3 tot 5 maanden voordat je met je project van start wilt gaan!

Let op! Geldgevers stappen nooit op een ‘rijdende trein’

Het komt nogal eens voor dat initiatieven binnen je organisatie spontaan ontstaan en dat je vervolgens besluit om er een project van te maken. Helaas is het zo dat geldgevers nooit, maar dan ook nooit, op zo’n ‘rijdende trein’ stappen. Zij vinden de projectrisico’s te groot en bovendien is moeilijk te voorspellen wat het project uiteindelijk gaat kosten en opleveren. Zorg dus altijd dat je de pilotfase eerst afrondt en evalueert. Daarna is er weer ruimte voor een nieuw project.

Hoe vind ik de subsidies en fondsen die passen bij mijn organisatie?

Er zijn in Nederland meer dan 10.000 vermogensfondsen met elk een eigen doelstelling, doelgroep en veelal een regio waarin zij projecten steunen. Daarnaast kun je subsidie aanvragen bij je gemeente, provincie of de rijksoverheid. Maar hoe vind je de weg in deze overload aan informatie?

Allereerst is het belangrijk om het projectplan af te bakenen, bijvoorbeeld:

 • Wie is je doelgroep af, wat zijn hun kenmerken?
 • Wat is het doel van je project, welk probleem los je op en wat is het resultaat?
 • Bepaal de geografische regio waarin je project zicht afspeelt.

Als je deze kaders in beeld hebt kun je gaan zoeken naar een passende geldgever die matcht op de kenmerken van jouw project.

Sluit altijd aan bij de doelen van subsidieverstrekkers en fondsen

Elke geldgever heeft vastomlijnde doelen en doelgroepen waarop zij zich richten en dit kan enorm variëren. Sommige vermogensfondsen hebben zelfs een historie van wel honderden jaren. En vaak richten zij zich nog steeds op dezelfde doelgroepen als voorheen, bijvoorbeeld fondsen voor kinderen en jeugd. In de statuten van het fonds lees je voor welke doelgroepen zij geld beschikbaar willen stellen en welke bedragen zij hebben vastgesteld per project. Ben je op zoek naar voorbeelden van gefinancierde projecten? Kijk dan in het jaarverslag dat je vaak op de website van het fonds kunt vinden. Vermogensfondsen hebben ook elk hun unieke aanvraagprocedures en beoordelingscriteria, veelal is er geen mogelijkheid om in bezwaar of beroep te gaan na een afwijzing. Met name de grotere vermogensfondsen hebben telefonische spreekuren of een helpdesk om jouw vragen vooraf te beantwoorden.

Subsidies worden altijd verstrekt op basis van landelijke of lokale politieke keuzes. De overheid signaleert bijvoorbeeld een maatschappelijk probleem of wil zorginnovatie stimuleren. Zij stellen dan geld beschikbaar voor de realisatie van projecten met bepaalde doelstellingen voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld subsidie voor extra zorg of subsidie dagbesteding. Het totale subsidieplafond ligt vast en ook het maximaal aan te vragen budget per project. Vaak stellen zij de subsidieregeling open op een bepaalde datum en het is belangrijk om dan snel een aanvraag te doen. Want zodra het subsidieplafond is bereikt sluit de call en kun je niet meer indienen! Je hebt bij subsidies altijd met het bestuursrecht te maken en bij een afwijzing van je aanvraag kun je eventueel een bezwaarschrift indienen.

Dus bij zowel subsidieverstrekkers als vermogensfondsen heb je te maken met vastgestelde doelen, doelgroepen en regio’s. Als je dus een subsidie wilt aanvragen voor een stichting of vereniging is het belangrijk om je hier goed in te verdiepen. Zo kan je in de tekst van je projectaanvraag een inhoudelijke brug te slaan tussen jouw projectdoelen en die van de geldgever!

Hoe schrijf ik een goed projectplan?

We zien helaas nog te vaak dat mensen een mooi projectidee (denken te) hebben en meteen enthousiast een plan gaan schrijven. Dit kost natuurlijk erg veel tijd en ze stoppen er hun hele ‘ziel en zaligheid’ in. Vervolgens leggen zij het plan vol verwachting voor aan collega’s of een subsidieverstrekker of fonds. En dan pas blijkt dat het fundament onder het plan ontbreekt. Er is bijvoorbeeld geen overleg geweest met de doelgroep, wil die wel meewerken? Of, is de werkmethode die je voorstelt bewezen effectief?

Veel beginners herkennen deze situatie, in zo’n geval is het schrijven van een plan een verspilling van je kostbare tijd geweest. En gelukkig overkomt dit je meestal maar één keer.

Start met het projectcanvas!

Wacht dus even met het schrijven van je plan, er is een slimmere manier! Start altijd met het opstellen van een projectcanvas, dat is een handig format met een aantal basisvragen over het project. Wanneer het projectidee goed in elkaar zit dan passen al deze puzzelstukjes informatie naadloos in elkaar. Ontbreken er stukjes, dan kun je die alsnog aanvullen en soms kom je helaas ook tot de conclusie dat je projectidee niet levensvatbaar is.

Het opstellen van een projectcanvas kost weinig tijd, hooguit enkele uren. Het is dus een hele belangrijke stap als je een subsidie wilt aanvragen voor een stichting of vereniging en wilt komen tot een gedegen projectplan. En je voorkomt zo dat je een plan schrijft dat achteraf direct de prullenbak in kan.

De volgende stap: het projectplan

Wanneer je geld gaat aanvragen dan moet je altijd een projectplan opsturen. Het is dus belangrijk om te zorgen dat je een voorbeeld projectplan hebt zodat je weet wat de onderdelen zijn die in zo’n plan moeten terugkomen. Waarschijnlijk kan een van je collega’s of iemand uit je netwerk je zo’n voorbeeld verstrekken.

Het begint natuurlijk met een aansprekende titel waar een geldgever enthousiast van wordt. Probeer daarom in je projecttitel zowel je doelgroep, het probleem als een belofte van het resultaat te vermelden. Hiermee maak je in één zin duidelijk waar het project over gaat. Een voorbeeld:

Van bijstand (probleem) naar betaald werk (resultaat), een nieuwe aanpak voor Utrechtste gezinnen in armoede (doelgroep)

Een aanprekende titel is concreet en raakt de lezer in het hart. Het is dan ook meteen duidelijk wat het project gaat opleveren en voor wie het bedoeld is.

Welke onderdelen moeten er in je projectplan? Dat kan variëren en is natuurlijk deels afhankelijk van het onderwerp. Hieronder zie je de inhoud van een voorbeeldprojectplan, dat kan er zo uit zien:

 1. Inhoudsopgave
 2. Inleiding of samenvatting, tevens de aanleiding
 3. Doelgroep
 4. Activiteitenplan
 5. Doel, beoogd effect en resultaten
 6. Wie voert het project uit? Inclusief lijst van lopende projecten
 7. Communicatie, hoe bereiken we de doelgroep?
 8. Waarom wij denken dat onze aanpak werkt
 9. Financiën / begroting
 10. Projectrisico’s
 11. Projectrapportages en evaluatie
 12. Zichtbaarheid voor het vermogensfonds of de subsidieverstrekker
 13. Verduurzaming van projectresultaten na afloop

Klanten van onze ZorgSubsidieKalender database zien per regeling wat de belangrijkste criteria zijn en wie kan aanvragen. Ook vind je via een directe link altijd meer detailinformatie bij de betreffende geldgever.

Na de toekenning, onderhoud de relatie met je geldgever!

Je springt een gat in de lucht. Zojuist heb je bericht ontvangen dat je projectaanvraag is gehonoreerd. Eindelijk kun je aan de slag! Daarmee verdwijnt vaak automatisch het contact met de geldgever een beetje naar de achtergrond. Dat is natuurlijk jammer. Bovendien neem je een flink risico. Want goed relatiebeheer is essentieel tijdens de uitvoering en de evaluatie van je project.

Het gebeurt helaas vaak dat een fonds pas bij de verantwoording, dus na afronding van het project, weer iets hoort van de initiatiefnemers. Met soms vervelende gevolgen…
Lees hier alles over deze en andere fouten in het relatiebeheer en ontdek je hoe je deze blunders voorkomt.

Wil jij leren om zelfstandig subsidies en fondsen aan te vragen voor je stichting of vereniging?

ZorgSubsidieKalender kan je leren om goede plannen te schrijven. In onze training ‘Word een Pro in Subsidie- en Fondsenwerving!’ krijg je alle basiskennis, checklists, formats, voorbeelden van projectplannen en andere stappenplannen. Hiermee wordt het schrijven van een projectaanvraag een invuloefening. Dit stelt je in staat om geheel zelfstandig subsidie- en fondsaanvragen te schrijven!

Bekijk hier de training ‘Word een Pro in Subsidie- en Fondsenwerving!’ 

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.