Interim & Detachering

Zoek je tijdelijke vervanging van je interne Fondsenwerver of Subsidieadviseur vanwege een Vacature, Zwangerschapsverlof of Ziekte?

 

Wil je een intern Fondsenwervingsbureau gaan opzetten?

Of herken je dit?

Je organisatie vraagt af en toe een subsidie aan of krijgt een bijdrage van een vermogensfonds. Enkele enthousiaste medewerkers initiëren projecten en voeren deze zelfstandig uit. Sommige projecten vinden financiering, andere niet…

En soms vraag je je af….

 • Hebben we voldoende Kennis in Huis?
 • Heb ik nog Overzicht op alle Initiatieven in onze Organisatie?
 • Missen we Niets? Zijn er nog meer Subsidies of Fondsen?

Wil je optimaal gebruik maken van de beschikbare regelingen en tegelijkertijd het initiatief binnen je organisatie stimuleren en het overzicht behouden? Lees dan verder!

Onze Adviseurs

Wij hebben binnen ZorgSubsidieKalender, en daarbuiten, een uitgebreid netwerk aan ervaren Fondsenwervers en Subsidieadviseurs met een achtergrond in Zorg en Welzijn en van een strategisch tot uitvoerend niveau.

Een Heldere Opdrachtomschrijving

Dit is het vertrekpunt wanneer onze adviseur binnen je organisatie aan de slag gaat. We stellen vooraf gezamenlijk vast:

 • De taken en verantwoordelijkheden;
 • De te behalen resultaten;
 • De periode.

Wat is het Resultaat voor mijn Organisatie?

Als organisatie in Zorg of Welzijn wil je mooie projecten realiseren voor de doelgroep waar je je op richt. Het doel van fondsenwerving is om de financiële middelen binnen te halen voor projecten/activiteiten, die niet uit de reguliere zorggelden kunnen worden bekostigd. Ook zorgen deze projecten voor een positief imago van je organisatie. Je wordt niet alleen een aantrekkelijke en maatschappelijk betrokken zorgaanbieder maar ook een aantrekkelijke werkgever!

Continuïteit is belangrijk bij het zorgvuldig managen van lopende projecten en het onderhouden van relaties met gevers. Ook is het belangrijk dat er regelmatig nieuwe projecten worden geïnitieerd. Wij zorgen ervoor dat dit proces binnen je organisatie ononderbroken en ‘op rolletjes’ doorloopt.

Interim

Een interimadviseur kan op strategisch niveau de volgende taken en verantwoordelijkheden uitvoeren:

 • Het managen (en/of reorganiseren) van het fondsenwervingsbureau binnen je organisatie;
 • Het nieuw opzetten van een fondsenwervingsbureau en het uitwerken en implementeren van de processen daar omheen;
 • Het ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het fondsenwervingsbeleid en jaarplan voor je organisatie. Evenals het rapporteren aan bestuur en management;
 • Het opzetten en uitvoeren van een strategie en beleid voor acquisitie en onderhoud van de relatie met vermogensfondsen, grote gevers en bedrijven;

Detachering

Onze adviseurs kunnen binnen je organisatie o.a. de volgende taken uitvoeren:

Projecten initiëren & Aanvragen

 • Het verzorgen van aanvragen voor werving van subsidies en fondsen;
 • Het opstellen van projectplannen inclusief begroting;
 • Een SubsidieScan, het in kaart brengen van actuele subsidies en fondsen;
 • Projectmanagement van lopende en nieuwe projecten;

Relatiemanagement & Communicatie

 • Donateurswerving, -behoud en -beheer;
 • Het opzetten van een vriendenstichting;
 • Sponsor- en fondsenwerving van zakelijke relaties;
 • Het opzetten en uitvoeren van beleid, strategie en actieplan ten aanzien van werving, behoud en upgrading van grote giften onder particulieren, stichtingen en bedrijven.
 • Het opzetten van een beleid, strategie en actieplan voor het werven van nalatenschappen.
 • PR- en (online)communicatie voor projecten en vriendenstichtingen;
 • Realisatie van PR-pakketten (brochures, webpagina’s en nieuwsbrieven);

Kennisoverdracht & Coaching

 • Onze adviseur coacht je medewerkers hands-on en in de praktijk hoe zij projectplannen kunnen schrijven en aanvragen kunnen indienen;
 • Het verzorgen van een In-company workshop SubsidieManagement.

Opdrachtgevers & Opdrachten

MEE Nederland
50911d9c95331-mee-utrecht-gooi-vecht-33-156x60-scalefill-center-ffffffOndersteuning van de 21 lid-organisaties bij het initiëren van projecten en aanvragen van subsidies en fondsen, o.a. bij ZonMw en FNO (voorheen FondsNutsOhra). Bij MEE NL is daarnaast gezorgd voor interne kennisoverdracht op het gebied van fondsenwerving en via diverse bijeenkomsten zijn regionale projecten opgeschaald.
Voor alle lid-organisaties is een collectief Jaarabonnement op de SubsidieKalender afgesloten.
Periode: 6 maanden

KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)Print
Het verzorgen van meerdere in company workshops ‘De Geheimen van SubsidieManagement ontrafeld zodat regioadviseurs en leden leren hoe zij een goed project schrijven en aanvragen kunnen indienen. Op verzoek zijn meerdere individuele werksessies ingepland om plannen verder vorm te geven.
Daarnaast is een KNGF SubsidieHelpdesk ingericht zodat leden telefonisch vragen kunnen stellen en subsidieadvies krijgen bij het schrijven van hun projectplannen.
Periode: 12 maanden

Foto Stance ezine_DSC5372

Stance van Heijst

Wat kunnen wij voor je Organisatie Betekenen?

Heb je vragen of wil je kennismaken met ons?
Bel 030-2270037 of mail ons >>

Stance van Heijst
Directeur en initiatiefnemer van ZorgSubsidieKalender

Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden

©ZorgSubsidieKalender