Zorginnovatie? Vraag steun aan bij implementatie en opschaling

Met deze subsidie worden zorginnovatoren verder geholpen met innovatievraagstukken. Deze subsidieoproep richt zich specifiek op het bieden van ondersteuning bij implementatie- en opschalingsvraagstukken.

Doel: de implementatie en opschaling van zorginnovaties faciliteren

Deze subsidieregeling biedt financiële ondersteuning bij een implementatie- of opschalingsvraagstuk van een zorgaanbieder of ontwikkelaar van een zorginnovatie. Met de subsidie kan men een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach biedt advisering bij de implementatie en opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg.

Wie kan aanvragen?

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet; of
  • de ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met een aanbieder van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet.

Criteria (samenvatting)

De subsidie mag alleen worden ingezet om de adviesdiensten van de coach te vergoeden die adviseert over de implementatie- en/of opschaling van een innovatie in de zorg. Daarbij kan gedacht worden aan de voorbereiding van implementatie studies, het verbinden met proeftuinen, het bepalen van de innovatiestrategie, het navigeren door de wet- en regelgeving, en de opschaling van de innovatie in de zorgpraktijk. De coach wordt nadrukkelijk niet ingezet voor begeleiding bij de (door)ontwikkeling van de innovatie.

Budget: maximaal € 5.000,- per aanvraag

Deadline: 28 oktober 2020, 14.00 uur

LET OP: er wordt voor deze subsidie een subsidieplafond gehanteerd, aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Wie het eerst komt, wie eerst maalt.

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>