Wereld Vluchtelingendag – 3 Subsidies

Drie subsidies voor vluchtelingen & integratie

Het is vandaag 20 juni. De Verenigde Naties hebben deze dag uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Vluchteling’. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. De waarde van projecten voor, met en door vluchtelingen die hun sociaal netwerk, integratie, zelfredzaamheid en werkgelegenheid bevorderen is niet te onderschatten. In dit kader lichten we graag drie subsidies toe die dit soort initiatieven mogelijk maken.

Ben je op zoek naar geld voor je project dat te maken heeft met vluchtelingen & integratie? Bekijk dan de onderstaande selectie van subsidies en fondsen uit onze ZorgSubsidieKalender(database).

Wijdoenmee.nu

Dit is een initiatief van verschillende samenwerkende partijen (fondsen, organisaties en particulieren) in Nederland om te zorgen dat goede initiatieven voor vluchtelingen, statushouders, asielzoekers en ongedocumenteerden snel van de grond komen zodat diegenen die het nodig hebben, geholpen kunnen worden.

Wie kan aanvragen: initiatiefgroep, stichting of vereniging

Criteria

 • Jullie werken met vrijwilligers en het initiatief speelt zich in Nederland af.
 • Er is een bijdrage in geld of middelen vanuit jullie omgeving om het initiatief te realiseren, er is dus draagvlak voor jullie initiatief.
 • De aanvraag is niet gericht op individuele nood, dat kan alleen als dergelijke hulp onderdeel is van een groter plaatje.

Budget: maximaal € 2.500,- op een maximale totale begroting van € 10.000,-

____________________________________________________________________________________________________________________________

AFAS Foundation

De AFAS Foundation ondersteunt initiatieven op het gebied van onderwijs, zorg en maatschappij in binnen- en buitenland.

Er zijn vier focusgebieden waaronder:
Maatschappij – ondersteuning van projecten die bijdragen aan een sterkere samenleving zoals de aanpak van integratie-problematiek en armoede.

Wie kan aanvragen: rechtspersonen.

Criteria 

 •  De aanvraag bevat een projectplan, begroting, risicoanalyse en jaarverslag in het Nederlands
 •  Maak duidelijk hoeveel het project in zijn geheel kost. We doen niet aan cofinanciering!
 •  Overhandig een communicatieplan om de voortgang te communiceren
 •  Voeg beeldmateriaal toe zodat wij een goed beeld krijgen van het project
 •  Tip: Aanvragen ondersteund met videomateriaal krijgen voorrang (kan met een smartphone)

Budget: € 5.000.000,- in totaal voor 2019

____________________________________________________________________________________________________________________________

Provincie Groningen – Integratie van asielzoekers

Heb je een project dat een bijdrage levert aan de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de Groninger gemeenschap? Een project gericht op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring en het vinden van duurzame oplossingen voor integratieproblematiek? Dan kom je wellicht in aanmerking voor deze subsidie.

Wie kan aanvragen: Organisaties in de provincie Groningen.

Criteria

 • Het project of activiteit is gericht op de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de Groninger gemeenschap en op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om duurzame oplossingen te vinden voor integratieproblematiek.
 • Het project of de activiteit valt buiten de normale werkzaamheden of het regulier beleid van uw organisatie.
 • Het project of de activiteit is nog niet gestart.

Budget: maximaal € 12.500,- per aanvraag
Deadline: 31 december 2019

Log in en bekijk de regeling >>

Nog geen klant? Neem nu een jaarabonnement! >>