Week van de Gezonde en Kansrijke Start – 3 regelingen uitgelicht

Kinderen zijn de toekomst. Iedereen wil hen daarom de beste kansen bieden, zodat zij het meeste van hun toekomst kunnen maken. De eerste 1.000 dagen (circa 2 jaar en 9 maanden) zijn de belangrijkste periode omkinderen een goede start op het leven te bieden. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte van het kind lijken een goede voorspeller voor fysieke en mentale gezondheid op latere leeftijd. Als de omstandigheden rond deze periode van het leven goed zijn, dan heeft het kind een sterke fysieke, mentale en sociale basis voor de rest van zijn of haar leven. Rond de 16% van de kinderen in Nederland heeft een valse start bij de geboorte. Hierdoor krijgen zij later vaker problemen zoals suikerziekte, hart- en vaatziekte, overgewicht en komen zij sneller in aanraking met jeugdhulp.

Het Ministerie van Welzijn en Sport heeft hiervoor het programma Kansrijke Start opgericht. Van 10 tot en met 14 oktober 2022 is het de Week van de Gezonde en Kansrijke Start.

Week van de Gezonde en Kansrijke Start – Regelingen in de ZorgSubsidieKalender database

In de ZorgSubsidieKalender database staan verschillende regelingen die gericht zijn op projecten en initiatieven rondom het verzorgen van een goede start voor kinderen. In het kader van de Week van de Gezonde en Kansrijke Start lichten we er drie voor je uit.

ZonMw

ZonMw stimuleert met de subsidieoproep onderzoek naar Jeugdgezondheidszorg. Dit doen zij door het aanbieden van subsidies voor onderzoek op het gebied van het herzien en omzetten naar modulaire vormgeving van de JGZ-richtlijnen Excessief huilen, Opvoedondersteuning, Zindelijkheid en Slaap en het omzetten van de JGZ richtlijn Ouder-kindrelatie naar modulaire vormgeving.

Budget: maximaal € 475.000,- per aanvraag
Deadline: 24 november 2022, om 14.00 uur

Log in en bekijk regeling

Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat elk kind in Rotterdam zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Scholen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor de Rotterdamse jeugd kunnen door de gemeente ondersteund worden met subsidies. Deze subsidies zijn bijvoorbeeld voor het verbeteren van de gezondheid van kinderen van 0 tot 4 jaar oud, of voor het ondersteunen van wijkteams jeugdzorg.

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: afhankelijk van de subsidie

Log in en bekijk regeling  

Stichting JONG

Stichting JONG (Jeugd Ondersteuning Nederland in Gezondheidszorg) biedt financiële steun aan projecten voor kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar oud die extra steun kunnen gebruiken in het leven. Het gaat hierbij om projecten op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied. Stichting JONG maakt geen onderscheid op basis van geloof, afkomst of gender en werkt op basis van de doelstellingen voor kinderen van UNICEF.

Budget: maximaal € 10.000,- per aanvraag, bij structurele relaties kan de stichting tot € 50.000,- per jaar beschikbaar stellen.
Deadline: jaar rond, het bestuur vergadert vier keer per jaar.

Log in en bekijk regeling

Op de hoogte blijven van regelingen?

Ben jij regelmatig op zoek naar subsidies en fondsen voor jouw project of initiatief in de zorg? In onze database vind je meer dan 100 regelingen voor dit soort projecten. Met een abonnement op onze database blijf je hier altijd actueel over geïnformeerd.

Bekijk de abonnementen

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.