Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ weer open

Ongeveer 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd, wat betekent dat ze moeite hebben met lezen, rekenen en het gebruik van een computer of smartphone. De overheid biedt hulp voor deze groep Nederlanders. Zo stellen ze jaarlijks de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ open. Heeft jouw organisatie een goed idee om laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken? Lees dan verder! In dit blog bespreken we namelijk de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’. Zo kom je erachter wat de regeling inhoudt en tot wanneer je jouw aanvraag kunt indienen.

Wat is Tel mee met Taal?

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Maar om mee te kunnen doen, zijn bepaalde vaardigheden nodig, zoals taal en rekenen. Met deze jaarlijkse subsidie Tel mee met Taal investeert het kabinet daarom in de aanpak van laaggeletterdheid. Deze regeling biedt subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2017-2020.

Waar stelt Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor?

In deze subsidieregeling kan er voor de volgende twee doelgroepen subsidie worden aangevraagd:

  • Laaggeletterde werknemers: subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden;
  • Laaggeletterde ouders: subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.

Deadline 

Je kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 januari 2024. De deadline voor de regeling is 29 februari 2024. Het kan gebeuren dat het subsidieplafond van deze regeling overschreden wordt. In dat geval wordt bij aanvragen voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders via een loting bepaald welke subsidieaanvragen ze toekennen.

Wil je meer weten over deze regeling? Bekijk de regeling.

Meer subsidies en regelingen op het gebied van taal zien?

In onze database vind je nog veel meer regelingen op het gebied van taal, laaggeletterdheid en scholing. Zo bevat onze database onder andere subsidies en fondsen voor de volgende thema’s:

  • Educatie (87 regelingen)
  • Talentontwikkelingen (23 regelingen)
  • Zelfredzaamheid (41 regelingen)
  • Jongeren (153 regelingen)

Wil je op de hoogte blijven van deze fondsen en subsidies, zodat je nooit meer nieuwe regelingen en deadlines mist? Dan kan onze ZorgSubsidieKalender database met 1.000 fondsen en subsidies in Zorg & Welzijn een uitkomst bieden. Wil je meer weten?

Ontdek onze database

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.