Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ weer open

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ staat weer open voor aanvragen! Tot en met 28 februari 2023 is het weer mogelijk om subsidie aanvragen te doen bij deze regeling. Heb jij een idee omlaaggeletterdheid tegen te gaan? Lees dan verder!

Wat is Tel mee met Taal?

Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. Maar om mee te kunnen doen, zijn bepaalde vaardigheden nodig, zoals taal en rekenen. Met deze jaarlijkse subsidie Tel mee met Taal investeert het kabinet daarom in de aanpak van laaggeletterdheid. Deze regeling biedt subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2017-2020, maar is met ingang van 2020 op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Op 17 en 19 januari vindt een online vragenuur plaats over de regeling. Voor meer informatie, zie de site van DUS-I.

Tel mee met Taal stelt subsidie beschikbaar voor:

  • Laaggeletterde werknemers: subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden;
  • Laaggeletterde ouders: subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders.

De subsidie voor experimenten is in 2023 niet beschikbaar.

Loting

Het kan gebeuren dat het subsidieplafond van deze regeling overschreven wordt. In dat geval wordt bij aanvragen voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders via een loting bepaald welke subsidieaanvragen ze toekennen.

Wil je meer weten over deze regeling? Log meteen in en bekijk de regeling

Meer subsidies en regelingen op het gebied van taal zien?

In onze database vind je nog veel meer regelingen op het gebied van taal, laaggeletterdheid en scholing. Wil je hiervan op de hoogte blijven, zodat je nooit meer nieuwe regelingen en deadlines mist? Neem dan een abonnement op onze database. Je krijgt dan toegang tot meer dan 1.000 fondsen en subsidies in Zorg en Welzijn.

Zelf een Pro worden in het aanvragen van subsidies en fondsen?

Doet jouw bedrijf vaker aanvragen voor subsidies en fondsen? En wil je zelf leren succesvol fondsen en subsidies aan te vragen? Neem dan deel aan onze training ‘Word een Pro in Subsidie- en Fondsenwerving!’. Hierin krijg jij de handvatten om zelf een aanvraag te schrijven waar geldschieters volmondig “JA” op zeggen!

Bekijk de training