Wat je nog niet wist over Filantropie in Nederland

Donderdag 16 juni is de dag van de Filantropie. Bij ZorgSubsidieKalender weten we als geen ander hoe belangrijk het geven in Nederland is voor organisaties in Zorg & Welzijn. Vaak zijn giften van fondsen, bedrijven of particulieren een cruciale aanvulling op hun andere inkomsten. In 2020 gaven Nederlanders maar liefst € 5,7 miljard aan goede doelen, dat is maar liefst 0,8% van het bruto binnenlands product!

Maar wat weet je eigenlijk over het geefgedrag in Nederland? We delen 5 leuke en/of handige weetjes met je!

1. We geven het meest aan gezondheid, maar iedere bron heeft zo z’n favoriet

Giften komen uit verschillende bronnen. Ze kunnen direct direct van huishoudens, bedrijven of nalatenschappen komen. Daarnaast zijn kansspelen en fondsen ook belangrijke gevers. Hoewel we volgens de publicatie ‘Geven in Nederland 2020‘ het meest geven aan gezondheid, heeft iedere bron een favoriet doel:

  • huishoudens geven vooral aan kerk en levensbeschouwing;
  • bedrijven richten zich voornamelijk op sport en recreatie;
  • fondsen geven het meest aan maatschappelijke en sociale doelen;
  • kansspelen steunen vooral internationale hulp;
  • en nalatenschappen gaan voornamelijk naar gezondheid.

Houd hier rekening mee als je op zoek gaat naar financiering. Kijk waarop je je pijlen richt afhankelijk van de sector waarin je actief bent.

2. Chocolaatje?

Vrijgevigheid kan je chemisch beïnvloeden, zo toonde neurowetenschapper Laura Steenbergen aan. Het aminozuur tryptofaan, dat onder ander in chocolade zit, speelt hier een belangrijke rol in. Steenbergen gaf een deel proefpersonen een drankje met tryptofaan, het andere deel kreeg een placebo. Daarna vroeg ze aan hen of ze geld wilden doneren. Wat bleek? De deelnemers die tryptofaan hadden gekregen waren vrijgeviger dan hun collega’s.

Denk dus eens aan chocola als welkomstgeschenk voor je nieuwe donateurs!

3. Inflatie en de invloed op filantropie

Uit recent onderzoek van ABN Amro MeesPierson blijkt dat driekwart van de Nederlanders goede doelen als onmisbaar beschouwen voor de samenleving. Maar welk effect hebben de stijgende prijzen op hun geefgedrag? Een derde van van de ondervraagden geeft aan dat de inflatie een negatief effect heeft op hun geefgedrag, voor de andere ondervraagden geldt dit niet.

Frank Aalderinks is hoofd filantropie-advies bij de bank. Hij verwacht dat mensen zullen blijven geven, maar dat de inflatie wel invloed heeft op de hoogte van de donaties. Het is dus aan te raden om als goed doel de ontwikkelingen op dit gebied goed in de gaten te houden.

4. Het belang van transparantie

Ditzelfde onderzoek van ABN Amro MeesPierson toonde ook aan hoe belangrijk transparantie is. Bijna de helft van de Nederlands gevers noemt het gebrek aan transparantie een belemmering om geld te geven. Maar liefst 45% van de respondenten vermoedt dat er te veel geld opgaat in interne kosten. Zorg dus dat je bij het werven van fondsen zichtbaar maakt waar het geld aan wordt besteed en hoe groot de maatschappelijke impact is die je hiermee bereikt.

Goed nieuws is dat het donateursvertrouwen in maart op haar hoogste punt ooit stond. Dit heeft vermoedelijk te maken met alle hulpacties die werden opgezet rondom de oorlog in Oekraïne.

5. De voordelen van een ANBI-status

Sinds 1952 kent Nederland een stelsel van fiscale prikkels dat filantropie stimuleert. Dit gaat onder andere via de erkenning door de Belastingdienst van meer dan 43.000 ‘algemeen nut beogende instellingen’ (ANBI’s). Aan deze status zijn een aantal fiscale voordelen gekoppeld:

  • giften van particulieren aan ANBI’s zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting ;
  • giften van bedrijven aan ANBI’s zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de vennootschapsbelasting;
  • en ANBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen.

Meer weten over de voordelen die de ANBI-status je kan bieden? Lees het in dit blog >>

Wil jij meer leren over fondsen- en subsidiewerving om je organisatie financieel gezond te houden/maken?

Bekijk dan ons online trainingsprogramma >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl