Wat is jouw verhaal?

Pixabay - Verhaal book-419589_1920In het Franse dorpje Lansquenet staat de tijd al honderden jaren stil. Dan vestigt Vianne Rocher zich in het ingedutte plaatsje. Ze opent een chocolaterie en ze beschikt over de magische gave om voor elke inwoner de juiste soort chocola uit te kiezen.

Zij raakt met haar passie en gave de juiste snaar bij de strenge gelovige, stugge dorpelingen waardoor zij langzaam maar zeker voor haar smelten en haar opnemen in hun gemeenschap.

Dit is een fragment uit film Chocolat (2000). Kern van het verhaal is, dat wanneer je mensen weet te raken met je passie of je verhaal, je hun houding kunt veranderen. Je transformeert ze van neutraal of zelfs tegenstanders in ambassadeurs.

Wat is jouw verhaal?

En hoe raak jij bij mensen de juiste snaar zodat je subsidieaanvraag beter gelezen en gehonoreerd wordt? In dit artikel lees je hoe je in vijf stappen je eigen gepassioneerde verhaal maakt en oefent.

En kun je voor jouw verhaal een financier warm laten lopen? Als je bij een subsidieverstrekker de juiste snaar weet te raken, heb je een grotere kans op subsidie voor je project.

Dit artikel helpt je om in vijf stappen een goed verhaal te maken en te vertellen.

Je wilt misschien een subsidie aanvragen vanwege een dreigend tekort op je begroting, maar met dat verhaal hoef je natuurlijk niet aan te komen bij een subsidieverstrekker. Zij willen niet jouw financiële probleem oplossen. Wat ze vaak wel willen is jou helpen om belangrijke problemen op te lossen voor jouw doelgroep.

De ‘Case for Support’

Wat je nodig hebt is een ‘Case for Support’. Dit is een helder beeld van de droom die je voor ogen hebt, die mensen weet te raken. Belangrijke vragen daarbij zijn:

1. Kun je er met passie over spreken?

2. Raakt het anderen?

3. Kun je het idee in een minuut uitleggen en/of in een half A4-tje opschrijven?

Subsidieverstrekkers of donateurs willen namelijk precies weten waarom hun bijdrage nodig is, hoe deze wordt ingezet en welke resultaten worden opgeleverd. Ook al kun je ze interessante tegenprestaties bieden, dan nog krijg je geen subsidie als je beoogde financier de bestemming van de bijdrage niet urgent en zinvol vindt.

De case for support is dus je basisverhaal: een aansprekend, overtuigend, emotionerend, enthousiasmerend en duidelijk verhaal over wie je bent, wat je wilt bereiken, voor wie en waarom. En een goede case for support maakt het verkrijgen van een subsidie daarom een stuk makkelijker.

Een goede ‘case for support’ heeft vaste kenmerken

Jouw verhaal:

 1. is opgesteld vanuit het oogpunt van de doelgroep en/of subsidieverstrekker en niet enkel vanuit de behoefte van jouw project of je organisatie;
 2. geeft niet alleen een helder beeld van de uitdagingen waar je project voor staat, maar inspireert de lezer ook;
 3. bevat een duidelijke onderbouwing van de financiële behoefte en beschrijft hoe de subsidieverstrekker daar een bijdrage aan kan leveren;

In vijf stappen naar een case for support

 1. Introduceer je organisatie
  Maak duidelijk wie je als organisatie bent en waar je voor staat. Wat zijn de activiteiten en wat is je visie en missie en je doelgroepen?
 2. Het probleem
  • Laat je lezer / luisteraar vervolgens zo indringend mogelijk voelen of zien:
  • welk probleem er speelt
  • wat de oorzaak ervan is
  • wie eronder lijdt
  • en waarom het nog niet is opgelost
 3. De oplossing
  • Beschrijf de oplossing van het probleem:
  • wat zijn je concrete plannen
  • welke voorzieningen heb je daarvoor nodig
  • in welk tijdbestek
  • en met welk resultaat (hoeveel mensen profiteren en hoe)
 4. De uitvoering
  • Beschrijf hoe je tot de oplossing komt
  • hoeveel geld is er nodig
  • hoeveel kan je organisatie zelf investeren (geld en/of manuren)
  • welke organisaties en groepen dragen (ook) bij?
 5. Oefen je verhaal!
  Je hebt al deze informatie nodig als basis voor presentaties of op je website… maar deze lange tekst is niet geschikt om je persoonlijke boodschap mee over te brengen…Belangrijk om te weten: de meeste mensen hebben weinig tijd en houden niet van lange teksten en verhalen. Zij horen liever van jou in enkele zinnen, waar het om gaat en wat je wilt. Ga je verhaal dus oefenen en begin bij de mensen direct om je heen. Oefenen in je eigen organisatie is bovendien ‘veilig’ en helpt ook om intern draagvlak te creëren. Vertel het in één minuut.

Oefening: Jouw Verhaal als Elevator Pitch?

Stel je voor, je staat in de lift en de ‘beslisser’ over jouw subsidieaanvraag stapt in. Je hebt slechts één minuut om je verhaal te vertellen en te overtuigen. Wat doe je? Gebruik dan het principe van de ‘Elevator Pitch’. Deze naam geeft de tijdsduur weer waarin een lift van de onderste naar de bovenste verdieping gaat.

Voor een succesvolle Elevator Pitch is het aanspreken van de emotie van groot belang. Ook het gebruik van (denk)beelden, vergelijkingen en voorbeelden werkt erg goed. Reageer ook op de (non)verbale signalen van je gespreksgenoot en zet een positieve reactie meteen om in een concrete afspraak om later met jou verder over te praten!

Gerelateerd artikel:

Laat je client zijn verhaal vertellen!

Wil je zelf leren om Succesvol Subsidies en Fondsen aan te vragen?

Bekijk nu de workshop Geheimen van SubsidieManagement >>
Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

Auteur: Stance van Heijst
Beeld: CCO Public Domain
©ZorgSubsidieKalender