Waar je met je maatschappelijk innoverende initiatief geld kunt vinden

Veel creatieve, maatschappelijke oplossingen ontstaan plaatselijk vanuit burgerinitiatieven of lokale maatschappelijk organisaties. Initiatieven die in deze context ontstaan ontvangen geen structurele staatssteun, maar leveren een grote bijdrage aan het algemeen welzijn van de samenleving. Daarom bestaan er tal van fondsen en subsidieregelingen waarop maatschappelijk innoverende initiatieven aanspraak kunnen maken.

Een voorbeeld: CityLab010 in Rotterdam

In de ZorgSubsidieKalender kun je deze vaak regionale regelingen makkelijk terugvinden. Één hiervan is het start-up programma van CityLab010. Het is een programma voor dromers, denkers en doeners in Rotterdam. Er is jaarlijks een budget van ruim 3 miljoen euro beschikbaar.

Doel

CityLab010 heeft als doel Rotterdam tot laboratorium te maken voor maatschappelijke innovatie. De regeling moet Rotterdammergericht zijn en passen in de ‘Kendoe’-mentaliteit. Via deze regeling faciliteert de gemeente initiatieven door initiatiefnemers te verbinden met elkaar, expertise vanuit de gemeente en/of de stad beschikbaar te stellen en door een financiële bijdrage beschikbaar te stellen.

Wie kan aanvragen?

Een natuurlijk, meerderjarige, persoon die in Rotterdam woont of een rechtspersoon die in Nederland is gevestigd kan een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

De bepaling van de maatschappelijke bijdrage van een aanvraag wordt beoordeeld in welke mate een initiatief op een vernieuwende manier bijdraagt aan het sterk uit de Covid19-crisis komen van Rotterdam en betrekking heeft op:

  • Nieuwe toekomstbestendige economie
  • Werkgelegenheid voor kwetsbare groepen
  • De mogelijkheden voor individuele of groepen Rotterdammers om mee te doen aan de Rotterdamse samenleving
  • Het vrij, veilig en prettig kunnen bewegen of verblijven in Rotterdam

Budget: maximaal € 100.000,- voor rechtspersonen en € 25.000,- voor natuurlijke personen

Deadline: 2 mei 2022

Al klant bij ons? Bekijk hier de volledige regeling van CityLab010 >>

Meer regelingen voor maatschappelijk innoverende initiatieven

Ook in andere steden en regio’s kun je vergelijkbare fondsen en subsidies vinden. Ben je al klant? Hieronder nog een paar extra voorbeelden:

Nog geen klant?

Wil je actueel geïnformeerd blijven over dit soort regelingen en toegang krijgen tot meer dan 1.000 fondsen en subsidies in Zorg en Welzijn? Neem dan een abonnement op onze database.

Neem een jaarabonnement >>