Verspil geen tijd en middelen aan een kansloos project!

Hoe weet je of je plan rijp is voor een subsidieaanvraag

Als manager of professional in Zorg of Welzijn ben je continu bezig met het evalueren en verbeteren van je dienstverlening. Je wilt innovatieve en succesvolle projecten realiseren, want je helpt daarmee niet alleen je patiënten of cliënten, je creëert zo ook vernieuwing en succes voor je organisatie! Maar hoe weet je of je plan rijp is voor een subsidieaanvraag?

Je wilt niet investeren in kansloze missies, oeverloze vergaderingen en onnodige tijd en energie verspillen om uiteindelijk een afwijzing te krijgen op je subsidieaanvraag.

Het is daarom belangrijk om al in de startfase van je project de basis te leggen voor een levensvatbaar project. Hoe? Door je project vanuit verschillende perspectieven kritisch te bekijken en te verbeteren. Je kunt zo je plan ‘fijnslijpen’ en daarna succesvol subsidie aanvragen.

Je project begint meestal met een goed idee op de werkvloer en opmerkingen als: “Daar moeten we iets mee doen! of “Kunnen we daar subsidie voor krijgen?” Maar dan…

Onderzoek de levensvatbaarheid van je plan

Dit helpt je om het vraagstuk te analyseren en dit is het fundament onder je project en daarom onmisbaar voor een succesvolle aanvraag. Het zijn de antwoorden op de volgende vragen:

  1. Wat is het probleem?
  2. Wat is de oorzaak van dit probleem?
  3. Wat zijn de consequenties van dit probleem?

Check Welzijn SubsidiesWat is het probleem?

Beschrijf met elkaar de huidige situatie zo objectief en feitelijk mogelijk, hoe meer cijfers hoe beter! Doe dit vooral heel beknopt en onderbouw het met cijfers uit erkende bronnen. Je bent misschien geneigd dit heel uitgebreid te doen, maar vergeet niet dat financiers veel aanvragen moeten lezen en daarom bij voorkeur heel beknopte teksten lezen.

Voorbeeld
In wijk X is 30% van de jongeren tussen de 10 en 18 jaar obees of zwaar obees, zij hebben een BMI van 30 en hoger. Dat is 10% hoger dan het landelijk gemiddelde (Bron: CBS 2013) en hoger dan in alle andere wijken van de stad. (Bron: Wijkmonitor Leefstad 2013)

Dit voorbeeld beschrijft kort en krachtig wat er aan de hand is. Het feit dat de situatie in deze wijk afwijkt van elders in de stad en het land laat al de noodzaak zien om in te grijpen. Veel uitgebreider dan dit hoeft het dus niet te zijn. Je kunt eventueel nog een case toevoegen ter illustratie:

Ben, 15 jaar
Ben woont met zijn moeder en zusje (8) op de derde etage van een van de portiekflats in de wijk. Door zijn enorme overgewicht heeft hij diabetes en heeft hij steeds meer moeite om de trappen op en af te lopen. Hij komt daardoor steeds minder buiten en meld zich vaak ziek op school waardoor een leerachterstand is ontstaan. Zijn huisarts kent nog minstens vijf andere kinderen in een vergelijkbare situatie. 

Check Welzijn Subsidies

Wat is de oorzaak van het probleem?

Een probleem kan één of meerdere oorzaken hebben. Begin met de belangrijkste oorzaak en benoem vervolgens kleinere en aanverwante oorzaken.

Voorbeeld
In wijk X wonen relatief veel mensen met een lage Sociaal Economische Status (SES). Kortom, zij hebben een laag inkomen, een laag opleidingsniveau en hebben meestal geen vaste baan. (Bron: Wijkmonitor Leefstad 2013) Het overgewicht van de jongeren lijkt een gevolg van een gebrek aan kennis over gezonde eetgewoonten bij de ouders.

In de wijk is alleen een hele kleine buurtsuper en een snoepwinkel. Daarnaast zijn er veel snackbars, pizzeria’s en shoarmazaken. De dichtstbijzijnde supermarkt met een uitgebreide groente- en fruitafdeling is op 2 kilometer afstand aan de andere kant van het spoor in een andere wijk. De inwoners zijn nogal honkvast en komen weinig de wijk uit. Er zijn geen sportclubs en/of sportvoorzieningen in de wijk.

Ook hier kun je gebruik maken van cijfermateriaal van bv. de gemeente, provincie of het CBS. Ter aanvulling kun je nog enkele mensen interviewen en daar citaten uit gebruiken. Het volledige interview kun je vaak toevoegen in de bijlage van de subsidieaanvraag.

Check Welzijn Subsidies

Wat zijn de consequenties van dit probleem?

Vertel hier over de ‘kosten’ van dit probleem in termen van gezondheidsverlies, welzijn en ook financieel. Belangrijk is om dit te beschrijven voor de verschillende betrokkenen. In dit geval de jongeren zelf, de huisartsen en de zorgverzekeraar.

Voorbeeld
Deze jongeren hebben veel gezondheidsklachten, o.a. diabetes komt 3x vaker voor dan landelijk gemiddeld. Ook hebben zij relatief veel gewrichtsklachten en psychische problemen. De kosten voor gezondheidszorg per jeugdige inwoner van deze wijk liggen 20% hoger dan het landelijk gemiddelde (Bron: Zorgverzekeraar Y)
De huisartsen zitten inmiddels met de handen in het haar, zij zijn zwaar overbelast en de adviezen die zij geven worden nauwelijks opgevolgd.

Nu je de ‘kosten’ van de huidige situatie in beeld hebt gebracht kun je ook een blik op de toekomst werpen. Dus de vraag beantwoorden: Wat gebeurt er wanneer we nu niets doen?

Prognose
Het percentage jongeren met obesitas stijgt jaarlijks met 2%. Als we deze stijging nu geen halt toeroepen zal het percentage obese jongeren in 2020 gestegen zijn tot 40% of hoger.

Met een prognose kun je laten zien dat tijdig ingrijpen noodzakelijk is en het geeft je aanvraag urgentie en kracht. Dit fungeert dan ook meteen als een sterk argument om niet te lang te wachten met het starten van dit project.

Wil je meer weten?

Wij bieden diverse workshops en masterclasses aan, voor beginnende en ervaren schrijvers.

Workshops bekijken

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl