Verdwaal niet in de subsidie jungle – 10 tips

De Top 5 van vermogensfondsen in Zorg en Welzijn is goed voor een budget van zo’n 136 miljoen euro. Maar dat geld krijg je niet zomaar! Ongeveer 60% van de aanvragen wordt afgewezen.

10 Tips om niet te verdwalen in de Subsidie-Jungle!

Check Welzijn SubsidiesTip 1: Professionaliseer je subsidiemanagement

Het besef dat subsidieaanvragen van topkwaliteit moeten zijn dringt gelukkig steeds beter door bij zorg- en welzijnsorganisaties. Waar in het verleden betrokken medewerkers de fondsenwerving ‘erbij’ deden, tuigen nu steeds meer organisaties een intern bureau op of huren ze professionele fondsenwervers in. Dat voorkomt onnodige verspilling van tijd en vergroot je kans op succes aanzienlijk.

Check Welzijn SubsidiesTip 2: Bel of ga op bezoek

Neem altijd contact op met de subsidieverstrekker of het fonds voordat je een aanvraag gaat schrijven. Vaak zijn er veel criteria waaraan je moet voldoen, welke zijn belangrijk en welke minder? Is er een beoordelingscommissie en wie zit daar in? Bij grote aanvragen loont het zeker de moeite om op bezoek te gaan en een voor-aanvraag door te nemen.

Check Welzijn SubsidiesTip 3: Voorkom reputatieschade

Door onervarenheid en enthousiasme denk je mogelijk dat je wegkomt met een half ingevulde aanvraag. Helaas is dat niet zonder risico.  Je bezorgt de beoordelaars onnodig werk en creëert zo irritatie. De kans bestaat dat je een kruisje achter je naam krijgt en daar heb je last van bij een volgende aanvraag bij dezelfde subsidieverstrekker.

Check Welzijn SubsidiesTip 4:  Mis geen deadlines

Subsidieverstrekkers en Fondsen hebben zelf een een plan én een planning. Ze stellen jaarlijks thema’s vast waarbinnen aangevraagd kan worden. Dat kan gaan om een specifieke doelgroep, het stimuleren van een innovatie of het oplossen van een probleem. Daarnaast stellen ze deadlines vast waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend. En soms is dat maar één keer per jaar. Verspil geen kostbare tijd met het zoeken naar geschikte Subsidies en Fondsen, probeer gratis één maand onze SubsidieKalender >>

Check Welzijn SubsidiesTip 5: Begin op tijd

Als je vandaag had willen starten met je project, had je 7 tot 10 maanden geleden moeten beginnen met schrijven. Dat is de gemiddelde doorlooptijd voor een subsidie- of fondsaanvraag. Ga uit van ongeveer drie maanden voor het schrijven van je projectplan en de interne afstemming daarover. En reken daarna nog 3 tot 4 maanden voordat je plan is beoordeeld en je mogelijk geld ontvangt.

Check Welzijn SubsidiesTip 6: Vergeet je doelgroep niet

Onderbouw altijd je aanvraag vanuit het perspectief van je doelgroep. Financiers verwachten dat je luistert naar je doelgroep en deze actief betrekt bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van je project.

Check Welzijn SubsidiesTip 7: Voorkom het venijn in de staart

Bij het online indienen van een aanvraag kom je vaak op het allerlaatste moment tot vervelende ontdekkingen zodra je het systeem opent. Op de laatste pagina’s, vlak voordat je de aanvraag moet ondertekenen, zie je een lijst met verplichte bijlagen. Check ruim van te voren welke bijlagen gevraagd worden. Download hier onze gratis Checklist >>

Check Welzijn SubsidiesTip 8: Check de voorwaarden

En dan is de subsidie binnen… Maar wat zijn de voorwaarden voordat daadwerkelijk het geld op de rekening staat? Zorg dat je die van tevoren in beeld hebt! Zo zijn er bijvoorbeeld fondsen die pas na afloop van een project de toegezegde bijdrage betalen. De vraag is dan of je zelf alles kunt voorfinancieren. Bekijk hier onze Handige Checklist >>

Check Welzijn SubsidiesTip 9: Zorg voor referenties

Wanneer anderen jouw plan steunen helpt dat bij het overtuigen van de financier voor je aanvraag. Zorg dus voor de juiste en onafhankelijke referenties, deskundige mensen die met een mooie quote jouw plan promoten. Uiteraard vraag je altijd vooraf toestemming of je hun naam en contactgegevens mag opnemen in je plan. Lees hier wie je kunt vragen als referentie >>

Check Welzijn SubsidiesTip 10: Leer van een afwijzing

Jammer, je aanvraag is afgewezen. Waarom? Je was goed maar niet goed genoeg om ‘boven de streep’ te eindigen? Zoek altijd uit waarom je aanvraag is afgewezen zodat je weloverwogen een nieuwe aanvraag kunt indienen.

Wil je meer leren over het aanvragen van subsidies en fondsen?

Kom dan naar onze basisworkshop: De geheimen van subsidiemanagement ontrafeld” voor beginnende schrijvers, of naar de Masterclass “Schrijf je winnende projectplan” voor meer ervaren schrijvers.

Workshop bekijken