‘Uitkomstinformatie bij Samen Beslissen 2018’ Transparantie over de Kwaliteit van Zorg

Nieuwe jaargang Subsidieregeling Zorginstituut Nederland voor 2018


Vanaf 1 februari 2018 kunnen bij Zorginstituut Nederland aanvragen worden ingediend voor de stimuleringsregeling ‘Gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’.

Deze subsidie is onderdeel van het sinds 2015 lopende programma ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ en kan aangevraagd worden door partijen in de eerste- en tweedelijnszorg én organisaties die patiënten- en cliëntenbelangen vertegenwoordigen. 

Willemijn Krol, Programmamanager

De regeling voor 2018 is een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met Willemijn Krol, sinds 2015 programmamanager bij het Zorginstituut Nederland van deze meerjarige stimuleringsregeling.

“De pitches in november waren echt een eye-opener”

Willemijn: “Deze keer hebben we het anders aangepakt bij het formuleren van de regeling voor 2018. Wij wilden vooraf de behoeften, ervaringen en ontwikkelingen in het veld inventariseren en daarom hebben we in november diverse partijen uitgenodigd om hun projectidee te komen pitchen. De uitkomsten daarvan hebben we gebruikt bij het formuleren van deze nieuwe regeling.

Ook bij acute zorg
Het werd een levendige discussie en die leverde ons waardevolle input op. Onder andere werd duidelijk dat niet alleen bij planbare zorg samen beslissen essentieel is, maar ook bij acute zorg (IC) is dit van groot belang.

Een tool is slechts het hulpmiddel 
Wat wij als Zorginstituut hebben gezien is dat veel projecten voortkomen uit een goed idee, maar dat in de uitwerking de meeste aandacht en inspanning gaat naar de technische ontwikkeling van een tool. Terwijl het uiteindelijk gaat om het effect: het gebruik van de uitkomstinformatie in de gesprekken met patiënten over de keuze voor een behandeling en ook voor een behandelaar of behandelcentrum.

Wij vinden het dus belangrijk dat in de projecten de focus vooral uitgaat naar het gebruik van de uitkomstinformatie waarbij het tool ‘slechts’ een handig hulpmiddel is.

Maak de regeling niet te complex
Daarnaast benadrukten de deelnemers dat de regeling vooral niet te complex moet zijn, anders bestaat het risico dat het zeer moeilijk wordt om een aanvraag te schrijven die aan alle criteria voldoet.

Het pitchen was leerzaam voor ons allen en we zijn de organisaties die gepitcht hebben uiteraard zeer dankbaar. En natuurlijk is het ook moedig als je je met zo’n pitch kwetsbaar durft op te stellen! Al met al was het dus een zeer waardevolle bijeenkomst, zowel voor de pitchers als voor ons.

Patiëntbetrokkenheid in alle projectfases is essentieel!

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat projecten een samenwerking zijn van zorgverleners, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en/of wetenschappelijke verenigingen. En wat we willen bereiken is dat de beschikbare informatie voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is, dus ook voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Wanneer je project zich op deze laatste doelgroep richt kan dat een pré zijn bij de beoordeling.

Uiteraard is het van belang te laten zien dat de doelgroep betrokken is bij zowel het schrijven van het projectplan als tijdens de uitvoering en de evaluatie. Het gaat daarbij echt om een gelijkwaardige en substantiële inbreng vanuit beide betrokken partijen: de patiëntenvertegenwoordiging en de zorgverleners.

Verwijs in het belang van de patiënt ook ‘buiten je eigen muren’

De laatste jaren is er door transparantie in de zorg veel meer bekend geworden over de resultaten van bepaalde behandelingen in verschillende zorgcentra. De keuze voor een bepaald behandelcentrum kan dus een wereld van verschil maken voor een patiënt. Waar het in deze projecten om gaat is dat zorgverleners het ‘totaalplaatje’ van de beschikbare informatie gebruiken om samen met hun patiënt de best passende behandeling en zorgverlener te kiezen.

Dezelfde aandoening betekent dus niet altijd dezelfde behandeling
Patiënten kunnen weliswaar dezelfde aandoening hebben, echter de behandeling hoeft daarom niet hetzelfde te zijn. Bijvoorbeeld, wanneer een jonge moeder van 3 kinderen een hartprobleem heeft, dan is de impact op haar leven en dus ook de benodigde behandeling heel anders dan bij een man van 80 met dezelfde kwaal.

Ook bij een ziekte als kanker is niet alleen de klinische behandeling belangrijk, maar er moet ook aandacht zijn voor de andere gevolgen van deze ziekte. De impact van zo’n ziekte op je leven enorm is en patiënten worstelen met allerlei vragen. Dan is volledige informatie nodig.

Verwijs naar de best passende zorg
Wij willen met deze subsidie de projecten stimuleren waarbij zorgverleners, in het belang van een passende behandeling, meer gaan verwijzen buiten de ‘geijkte kaders’ naar de best passende zorg voor de patiënt. En dat kan dus zelfs betekenen ‘buiten de muren van je eigen organisatie’.

Maak aannemelijk dat je landelijk kunt opschalen!

Wij beoordelen de projecten ook kritisch op de mogelijkheid om na afloop te kunnen opschalen. Het is dus belangrijk om al in je projectplan aannemelijk te maken dat dat mogelijk is en te beschrijven hoe je dat gaat aanpakken.”

Kom naar de informatiebijeenkomst op 15 februari a.s.

Tot slot nodigt Willemijn alle belangstellenden van harte uit voor de informatiebijeenkomst op 15 februari a.s. Dus heb je vragen of wil je mogelijk een projectplan gaan indienen?

Meld je aan voor de informatiebijeekomst stimuleringsregeling Uitkomstinformatie bij Samen Beslissen >>

Datum: 15 februari 2018, 14:30 – 17:00
Locatie: Regardz la Vie, Lange Vliestraat 351, nabij Utrecht CS

Bekijk hier de korte Video over deze Subsidieregeling >>

Bekijk hier de Subsidieregeling: ‘Uitkomstinformatie bij Samen Beslissen’ >>

Auteur: Stance van Heijst, met dank aan Willemijn Krol


Ben je op zoek naar actuele Subsidies en Fondsen voor projecten en organisaties in Zorg en Welzijn?

Mis geen subsidiedeadlines, meld je nu aan voor onze Gratis SubsidieFlits.

Ja, ik wil de Gratis SubsidieFlits Ontvangen >>

Weer afmelden is eenvoudig.

©ZorgSubsidieKalender