Subsidie oproep voor bedrijven die innoveren in sport

Het Topteam Sport zet zich met het programma ‘Sportinnovator’ al enkele jaren in voor een samenhangend ecosysteem tussen sport, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Voor de periode 2018 – 2020 ligt de focus nadrukkelijk op het stimuleren en betrekken van het bedrijfsleven bij het Sportinnovator ecosysteem met als doel dat kansrijke innovaties daadwerkelijk in de praktijk terecht komen.

Deze oproep sluit aan op de onderwerpen

subsidieoproep voor bedrijven

  • Sportinnovator
  • Sport en Bewegen

En is onderdeel van het programma: Sportinnovator

Bedrijven betrekken en innovaties toetsen op haalbaarheid

Deze oproep is de eerste fase van het Sportinnovator subsidietraject voor bedrijven en is een opmaat naar stimuleren van een aantal grote innovatieprojecten. In deze eerste fase krijgen op winst gerichte organisaties (bedrijven) de kans om in samenwerking met andere partijen een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar hun innovatieproject. Het doel van de haalbaarheidsstudie (fase 1) is inzichtelijk maken wat aan ontwikkeling en onderzoek nog nodig is en wat daarbij eventuele risico’s zijn.

In een vervolgoproep (fase 2) kunnen innovatieprojecten met aantoonbare potentie ondersteund worden om de doorontwikkeling richting (sport- en beweeg)praktijk vorm te geven met behulp van industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling.

Wie kan subsidie aanvragen?

Grote consortia van een of meerdere bedrijven in samenwerking met andere organisaties.

Criteria(samenvatting)

In deze oproep krijgen consortia de kans om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het Topteam Sport heeft gekozen voor een focus op drie thema’s:

  • Bewegen, gericht op technologische innovaties (o.a. games) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen.
  • Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties
  • Voeding, gericht op het verbeteren van uithoudingsvermogen en herstel van topsporters.

Mits onderbouwd staat deze oproep ook open voor sportinnovaties buiten de hierboven beschreven focusthema’s die aansluiten op de doelstellingen in het Nationaal Sportakkoord.

Budget: maximaal € 30.000,- per aanvraag.

Deadline: 8 januari 2019, 14.00 uur

Overige informatie ZonMw:

Zie website van ZonMw >>