Subsidieoproep voor aangepaste zorg en ondersteuning aan statushouders

Er is nog veel ruimte voor verbetering van (aangepaste) zorg voor vluchtelingen in Nederland. Deze subsidieoproep is gericht op het (direct) verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders.

Doel: de zorg en ondersteuning aan statushouders verbeteren

Het doel van de oproep is het verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in de eerstelijnszorg en door mantelzorgers, vrijwilligers en familie. Het gaat hierbij om projecten die direct voortkomen uit de behoeften van vluchtelingen en die verbeteringen of oplossingen leveren voor de praktijk.

In deze oproep wordt onderscheid gemaakt tussen algemene projecten, die zich richten op verbeteringen in de brede zin, en projecten die zich specifiek richten op vluchtelingenvrouwen.

Wie kan aanvragen?

Projectgroepen bestaande uit minimaal een gemeente en/of een aanbieder van psychosociale zorg en ondersteuning en bij voorkeur ook een kennisinstituut en/of onderwijsinstelling.

Criteria (samenvatting)

Projecten kunnen zich richten op:

  • de toeleiding tot zorg en ondersteuning
  • de afwezigheid van stabiliteit in de omgeving en het effect daarvan op zorg en ondersteuning
  • de gezinsdynamiek in relatie tot succesvolle interventies of behandelingen
  • cultuur- (en gender)sensitieve benaderingswijzen

Verder moet het project zich uitsluitend richten op “statushouders”: vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd verkregen op of na 1 januari 2014.

Budget: maximaal € 70.000,- per aanvraag. Voor onderzoek naar nieuwe interventies is een aanvullend budget beschikbaar van € 50.000 per aanvraag.

Deadline: 5 maart 2020, 14.00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>