Subsidieoproep: meer kansen voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen

In Nederland had in 2018 naar schatting bijna een kwart van de jongvolwassenen een psychische aandoening (Trimbos-instituut, 2019). Een deel van deze jongvolwassenen kan niet op hun eigen manier meedoen in de maatschappij.

Dit is de eerste subsidieoproep van een nieuwe programma dat zich richt op het vergroten van kansen van psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16-35 jaar.

Doel: kansengelijkheid voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen

Met dit programma wordt er gestreefd naar meer kansengelijkheid voor deze grote en diverse groep jongvolwassenen met psychische problematiek. Het programma is opgezet vanuit de leefwereld van de jongvolwassenen zelf. Gepersonaliseerde zorg en de voor hen relevante levensdomeinen staan centraal. De programmatische aanpak is vertaald naar vier programmalijnen:

  • het beter toerusten van jongvolwassenen
  • het beter toerusten van professionals
  • meer integrale aanpakken en schottenoverstijgend beleid
  • maatschappelijke agendering

Je kan middelen aanvragen voor álle vier de genoemde programmalijnen. Bij een te groot aantal aanvragen krijgen voorstellen primair gericht op het beter toerusten van jongvolwassenen binnen de hiervoor genoemde deelgroepen en secundair gericht op het beter toerusten van professionals voorrang.

Wie kan aanvragen?

De aanvragers kunnen stichtingen of verenigingen, door de overheid gefinancierde (onderwijs- of zorg) instellingen en/of groepen jongvolwassen ervaringsdeskundigen zijn. Aanvragen bottom-up vanuit deze laatste groep worden gestimuleerd, en kunnen eventueel ondersteuning krijgen.

Criteria (samenvatting)

De focus ligt, binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen en doelgroepen, op:

  • jongvolwassen twintigers met een praktische opleiding en/of met een migratieachtergrond met psychische problemen
  • doelgroepen die relatief nog weinig (beleids-)aandacht krijgen, zoals jonge statushouders, zwerfjongeren en jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA)

Budget: maximaal € 250.000,- per aanvraag

Deadline: 7 april 2020, om 11:00 uur

Overige Informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>