SubsidieManagement, je Hobby of je Baan?

Het werven van projectsubsidies kun je zien als hobby of als een baan, beiden zijn goed maar wel heel anders. Een hobby is vrijblijvend, je doet het wanneer je zin en/of tijd hebt en je gaat niet heel systematisch te werk. Het resultaat van een ‘hobby’ kan dus nogal variëren.

Het is belangrijk om als organisatie een keuze te maken hoe serieus je met SubsidieManagement aan de slag wilt. Wanneer je het aanpakt als ‘hobby’ pak je incidenteel thema’s op die je leuk lijken, een medewerker doet de projectaanvraag en het project naast zijn dagelijkse werkzaamheden.

Met deze aanpak is niets mis en het kan tot geweldige resultaten leiden. Zo ken ik een medewerker van een patientenbelangenorganisatie die alle vrijheid krijgt om projecten te werven en daar bijzonder goed in slaagt, zonder dat de organisatie een plan of beleid heeft daarvoor.

Maar…bij de ‘hobby-aanpak’ bestaat ook het risico dat er weinig focus en draagvlak is en dat er eindeloos vergaderd wordt zonder concreet resultaat. Het projectwerk moet immers allemaal gedaan worden naast de ‘dagelijkse operatie’.

De ‘waarde’ van innovatieve projecten

Wanneer je als organisatie voor de keuze staat om SubsidieManagement zelf te doen of uit te besteden is het belangrijk om uitgebreid stil te staan bij de waarde van innovatieve projecten voor je organisatie.

Die waarde kun je o.a. uitdrukken in:

  • Resultaten voor je doelgroep
  • De toegenomen ervaring en kennis in je organisatie
  • Het imago van je organisatie
  • Mogelijke exposure
  • Geld
  • Je marktpositie

Bedenk daarbij dat bovenstaande aspecten je organisatie extra aantrekkelijk kunnen maken voor je doelgroep.

Ook kun je hiermee je huidige medewerkers langer blijven boeien en binden en er de geschikte potentiele medewerkers mee aantrekken. En dat levert dat ook waarde (en geld) op!

Draagvlak

Wanneer je met een aantal sleutelfiguren binnen je organisatie de mogelijke waarde van het uitvoeren van innovatieve projecten hebt vastgesteld dan ben je toe aan de volgende vraag: is er voldoende draagvlak binnen de organisatie? Het commitment van de raad van bestuur, directie en management is onontbeerlijk om mensen in beweging te krijgen.

Daarbij zijn o.a. de volgende vragen van belang:

  1. Heeft onze organisatie voldoende capaciteit om mensen vrij te maken?
  2. Welke projectthema’s zijn in lijn met de doelstelling van onze organisatie?
  3. Kan onze organisatie zelf de projectadministratie en financiële verantwoording uitvoeren?
  4. Welke interne en externe ‘concurrerende’ aandachtvragers vormen een risico? Denk bv. aan een reeds geplande reorganisatie, een groot ICT-project of juist een concurrerende organisatie die in hun project met dezelfde doelgroep aan de slag gaat.

Maak een Plan

Zoals het bovenstaande stappenplan laat zien is het belangrijk om gedegen te werk te gaan en er iemand gedeeltelijk voor vrij te stellen. Denk aan minimaal twee tot drie dagen per week.
Positioneer deze medewerker naast de lijnorganisatie en laat hem/haar in samenspraak met de leiding een plan maken met een focus. Beantwoord gezamenlijk vragen als: ‘Waarom willen we dit als organisatie?’ en ‘Op welke probleemvelden zien we mogelijkheden om via projecten verbeteringen te realiseren voor onze doelgroep(en)?’ etc.
Pas daarna volgt de oriëntatie in subsidieland, het verzamelen van de juiste mensen binnen en buiten de organisatie en het schrijven van een of meerdere projectvoorstellen.

Pijplijn

Het is zaak om steeds projectvoorstellen in de ‘pijplijn’ te hebben, want niet elke aanvraag zal gehonoreerd worden. Wanneer je als organisatie een naam hebt opgebouwd in het goed uitvoeren van projecten ga je vanzelf merken dat je makkelijker subsidies krijgt. In die zin verdient de investering zichzelf dus terug, ook omdat je er steeds meer ervaring in krijgt.

Zelf doen of niet?

Wil je ‘zo nu en dan’ een subsidie aanvragen en voel je je soms onzeker over hoe je dat precies aanpakt? Het is dan fijn om enkele keren advies en begeleiding te krijgen zodat je je vragen kunt voorleggen aan iemand die ‘kritische’ met je meeleest.

De Advies-strippenkaart is dan de oplossing voor jou. Flexibel en deskundig advies op het moment dat jij het wilt.

Wil je het grootser en planmatiger aanpakken binnen jouw organisatie? Kies dan voor het opbouwen van kennis en ervaring ‘in huis’. Onze adviseurs kunnen je planmatig helpen met het opleiden en/of aantrekken van de juist mensen.

Binnen een jaar heb je een goed georganiseerde afdeling die fondsen werft en het jou mogelijk maakt om innovaties systematisch te implementeren. Kijk eens bij SubsidieManagement Plug-in voor de mogelijkheden.

Succes met je overwegingen en het maken van je keuze!

Auteur: Stance van Heijst