Subsidie wijkverpleging: (de-)implementatie van zorghandelingen

Onderzoeksorganisaties en/of praktijkorganisaties in de wijkverpleging die ervaring hebben met (de-)implementatie van zorghandelingen, kunnen nu subsidie aanvragen. Hiermee kunnen ze bestaande de-implementatie methodieken en bijbehorende materialen toepassen, evalueren en aanpassen zodat deze geschikt zijn voor de-implementatie in de wijkverpleging.

Doel

Het doel van deze subsidie is om op basis van bestaande kennis uit richtlijnen en onderzoek onnodige zorghandelingen in de wijkverpleging te verminderen, waardoor cliënten niet onnodig worden belast, geen onnodige risico’s worden genomen en kosten worden bespaard. Dit gebeurt door bestaande de-implementatie methodieken en bijbehorende materialen toe te passen, te evalueren en aan te passen.

Wie kan subsidie aanvragen?

Onderzoeksorganisaties (waaronder universiteiten, hogescholen (lectoraten), mbo-opleidingen (practoraten)) en/of praktijkorganisaties in de wijkverpleging die aantoonbaar ervaring hebben met (de-)implementeren van (onnodige) zorghandelingen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Criteria (samenvatting)

  • Je kunt een subsidie aanvragen voor het toepassen, evalueren en aanpassen van bestaande de-implementatie methodieken en bijbehorende materialen.
  • De resultaten van projecten dragen bij aan het werken volgens richtlijnen en aan de kwaliteit van zorg in de wijkverpleging.
  • De ontwikkeling van verpleegkundige kwaliteitsstandaarden vindt plaats in samenwerking met andere disciplines.

Budget: maximaal € 400.000,- per aanvraag

Deadline: 15 december 2020

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en nog 1000 andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.