Subsidie voor werkgevers in zorg en welzijn

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.

Het is van 2017 tot 2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. Vanaf 1 december 2018 kan er weer aangevraagd worden. Het is een subsidieregeling gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Doel

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Wie kan aanvragen?

Arbeidsorganisaties actief in de sector zorg- en welzijn die behoren tot de doelgroep kunnen een aanvraag indienen.

Criteria(samenvatting)

De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

  • Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  • Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
  • Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
  • Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
  • Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

Budget: € 90 miljoen in totaal, er kan maximaal € 2 miljoen worden aangevraagd per organisatie.

Deadline: aanvragen van 1 december 2018 t/m 21 december 2018

Overige informatie

Website van SectorplanPlus >>

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender