Subsidie voor scholing en ontwikkeling werknemers

Bent u ondernemer en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Je kan over oplossingen meedenken om die belemmeringen weg te nemen met deze regeling. Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 7,5 miljoen.

Doel

Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Wie kan aanvragen?

Mkb’ers, mogelijk met kennisinstellingen, brancheorganisaties en andere organisaties.

Criteria (samenvatting)

Uw project moet zich richten op 1 van de volgende soorten investeringen:

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

Budget: maximaal € 200.000,- voor samenwerkingsverbanden

Deadline: aanvraag indienen van 15 april 2019 9.00 uur tot 27 augustus 2019 17.00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem een jaarabonnement! >>