Subsidie voor samenhangende zorg aan thuiswonende ouderen

Bent u een professional die samen met partners werkt aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit verder brengen? U kunt met deze subsidie uw netwerk verder ontwikkelen en ondersteuning aanvragen van een extern adviseur bij dit proces.

Onderwerpen

  • Lokaal netwerk ouderenzorg
  • Samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg
  • Thuiswonende ouderen
  • Ondersteuning door een extern adviseur

Onderdeel van programma: Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning

Doel

Het doel van de subsidie is het bieden van ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van lokale netwerken, die samenhangende ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen.

Er kan een ontwikkelsubsidie worden aangevraagd om samen met een extern adviseur een plan van aanpak op te stellen om het netwerk verder te ontwikkelen. U maakt gezamenlijk een keuze voor een aantal inhoudelijk onderwerpen die u verder wilt gaan uitwerken. Hiermee kunt u uw netwerk organisatorisch en inhoudelijk verder ontwikkelen.

Wie kan aanvragen?

Lokale netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken en streven naar een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg.

Criteria(samenvatting)

  • Huisartsen- en wijkverpleegkundige zorg zijn vertegenwoordigd in het lokaal netwerk.
  • Coördinatietaken van het netwerk moeten duidelijk belegd zijn en verschillende disciplines zijn betrokken bij de aanvraag.
  • Het netwerk beoogt (op termijn) verdere uitbreiding te realiseren.

Budget: maximaal € 17.500,- per aanvraag

Deadline: 26 maart 2019, 14:00 uur

Overige informatie

ZonMw >>

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.