Subsidie voor praktijk- of leerwerkplaatsen

Deze subsidieregeling stimuleert werkgevers om praktijkleersplaatsen en werkleersplaatsen aan te bieden.

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Wie kan aan vragen?

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden.

Criteria(samenvatting)

Voorwaarden verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s.

Budget: maximum is € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats

Deadline: aanvragen van 2 juni 2019, 9:00 uur tot en met 16 september 2019, 17:00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.