Subsidie voor onderzoek naar verbetering van zorg

In deze tweede ronde van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg en professionaliteit rondom de patiënt. Met deze oproep nodigt ZonMw u uit projectideeën in te dienen voor actieonderzoek naar nieuwe vormen van organisatie van zorg.

Onderwerpen

  • Innovatie van Zorg
  • Organisatie van Zorg
  • Medisch specialistische zorg
  • Evaluatie van zorgprocessen middels cyclisch actie-onderzoek
  • Waarde gedreven zorg en patiëntgerichte zorg.

Onderdeel van programma: Kwaliteit van Zorg

Doel: verbeteringen in de organisatie van zorg

De Nederlandse gezondheidszorg is in het algemeen goed, maar kan beter. Winst kan worden behaald door zorg beter aan te sluiten bij het dagelijks leven van mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische probleem. Het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg heeft als doel actieonderzoek te financieren ten behoeve van verbeteringen in de organisatie van zorg. Specifiek op het gebied van de verschuiving van zorg (‘juiste zorg op de juiste plek’).

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is verbonden aan een zorgorganisatie, waarin innovatieve processen van zorg reeds plaatsvinden (bijvoorbeeld in de vorm van pilots).

Verder zijn er naast de hoofdaanvrager andere relevante stakeholders medeaanvrager. Daarbij valt te denken aan zorgaanbieders, patiënten die direct met de zorg te maken hebben, onderzoekers van een kennisinstelling of zorgverzekeraars vanwege bekostigingsvraagstukken.

Criteria (samenvatting)

  • Het projectidee richt zich op een actueel probleem in de organisatie van zorg.
  • Het idee heeft betrekking op actieonderzoek naar verbetering en vernieuwing van zorg bij de zorgorganisaties in samenwerking met relevante (zorg)partners en patiënten/cliënten.
  • In de projecten gaat het om kennisontwikkeling over innoverende en vernieuwende processen. En over werkzame oplossingen/methodieken.

Budget: € 900.000 in totaal

Deadline: 15 november 2018, 14.00 uur

Overige informatie

Website van ZonMw >>

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis Proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl