Subsidie gezondheidsonderzoek zonder proefdieren

Onderzoek naar geneesmiddelen, voedselveiligheid en risico’s van stoffen. Hoe kan dat beter, liefst zonder proefdieren?

€ 3,2 miljoen PPS-toeslag, middelen voor publiek-private samenwerkingen, beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen.

Doel subsidie gezondheidsonderzoek zonder proefdieren

Het doel van de oproep Humane Meetmodellen is om ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere, beter voorspelbare en humane meetmodellen voor gezondheidsonderzoek te stimuleren zodat resultaten uit onderzoek beter en sneller toegepast kunnen worden bij mensen. De wetenschap wordt hiermee in mindere mate afhankelijk van het gebruik van proefdiermodellen wat in lijn is met de Transitie Proefdiervrije Innovatie.

Wie kan aanvragen?

Samenwerkingsprojecten met minimaal één onderzoeksorganisatie en ten minste één private partij.

Criteria (samenvatting)

  • In welke mate draagt het project bij aan de doelstellingen van het PPS-programma Humane meetmodellen?
  • In welke mate draagt het project bij aan het verminderen en/of overbodig maken van proefdiermodellen?
  • Is het te ontwikkelen model aandoening-overstijgend en relevant voor een brede groep patiënten?
  • Wordt het aannemelijk gemaakt dat het ontwikkelde humane meetmodel beter en/of efficiënter is dan de huidige best practices en andere in ontwikkeling zijnde innovaties?
  • In hoeverre verschilt de innovatie wezenlijk van datgene wat in de huidige praktijk wordt gedaan?
  • Worden relevante kennisgebruikers (de beoogde gebruikerscommissie) voldoende betrokken bij de uitwerking van de subsidieaanvraag en gedurende de uitvoering van het onderzoeksproject?
  • Zijn alle relevante betrokken stakeholders opgenomen in de gebruikerscommissie?Meer informatie over de oproep is vanaf begin juli beschikbaar op de website van de

Budget:  tussen € 500.000 en € 1 miljoen

Deadline: 5 september 2019.

Overige Informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.