Subsidie voor onderzoek betere herstel- en nazorg COVID-19

Universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en onderzoeksinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor onderzoek naar effectieve interventies herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19.

Doel: betere herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19

Het doel van deze subsidieoproep is het genereren van dringend benodigde kennis over effectieve interventies herstel- en nazorg bij aanhoudende klachten na COVID-19. Het gaat om:

  • Interventies waarbij sprake is van een interdisciplinaire en gecoördineerde behandelaanpak.
  • Interventies die aansluiten op de Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) en Federatie Medisch Specialisten (FMS) Kennisagenda en/of vragen van COVID-19 patiënten(vertegenwoordigers) op het gebied van herstel- en nazorg voor patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19 (> 3 maanden na infectie).
  • Het evalueren en onderbouwen van de werkzaamheid (met relevante uitkomstmaten) van de inzet van de specifieke interventie.
  • Onderzoek waarbij COVID-19 patiënten actief betrokken worden.

Wie kan aanvragen?

Subsidie kan aangevraagd worden door een hoofdaanvrager die verbonden is aan een van de volgende instellingen:

  • in Nederland gevestigde academische ziekenhuizen;
  • Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ);
  • perifere ziekenhuizen en (geriatrische) revalidatie-instellingen;
  • universiteiten;
  • hogescholen;
  • onderzoeksinstellingen.

Criteria (samenvatting)

Het projectvoorstel maakt duidelijk wat de toevoegde waarde is van dit Nederlandse onderzoek op bestaand internationaal onderzoek en het onderzoek moet binnen 3 maanden na honorering kunnen starten.

De hoofdaanvrager werkt in het onderzoek samen met eerstelijnsorganisaties. Organisaties die zowel een wettelijke taak uitoefenen als economische activiteiten verrichten (in de zin van het EU staatssteunrecht), dienen te verklaren dat zij de te subsidiëren activiteiten verrichten in het kader van hun wettelijke taak.

Budget: maximaal € 500.000,- per aanvraag

Deadline: 9 november 2021

Overige informatie

Ben je al klant? Log dan in en bekijk de volledige regeling >>

Deze en nog 1.000 andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.