Subsidie voor het doorontwikkelen van initiatieven tegen eenzaamheid

De subsidie is voor bestaande initiatieven tegen eenzaamheid die willen doorontwikkelen of uitbreiden. Het initiatief is gericht op het voorkomen of verminderen van sociale of emotionele eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.

Doel

Deze subsidieoproep heeft als doel het stimuleren van de duurzame doorontwikkeling eventueel in combinatie met uitbreiding van bestaande initiatieven gericht op het signaleren, voorkomen en/of verminderen van sociale of emotionele eenzaamheid primair bij ouderen boven de 75 jaar. Het overdraagbaar maken van kennis en systematisch toetsen van het initiatief vormt een integraal onderdeel van de subsidie bestaande uit het evalueren en beschrijven van de initiatieven. Alsook het maken van plannen voor het verduurzamen en borgen van het initiatief.

Wie kan aanvragen?

De aanvragende partij is een reeds bestaande non-profit organisatie, publieke organisatie (zoals een gemeente), een aanbieder van zorg, ondersteuning of welzijn.

Criteria (samenvatting)

  • Het initiatief heeft een duidelijke en expliciete focus op het voorkomen en/of verminderen eventueel gecombineerd met signaleren van sociale en/of emotionele eenzaamheid onder ouderen (75+). Ouderen (75+) worden specifiek benoemd als (sub)doelgroep in het initiatief.
  • Het initiatief wordt uitgevoerd op lokaal niveau, in de buurt of wijk, op meerdere locaties en/of voor meerdere specifieke doelgroepen.
  • Het initiatief is niet een nieuw op te zetten initiatief en/of organisatie zijn.
  • Uw initiatief is aangesloten of voornemens om aan te sluiten bij de landelijke coalitie of één van de lokale coalities Eén tegen eenzaamheid.

Budget: maximaal € 40.000,- per project

Deadline: 1 september 2020, om 14:00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>