Subsidie voor een sluitende aanpak van verward gedrag in uw regio

U kunt subsidie aanvragen voor concrete en vraaggerichte projecten die bijdragen aan een sluitende aanpak van verward gedrag in uw regio.

Doel

Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren en faciliteren van samenwerkingen tussen partners vanuit meerdere domeinen zodat een lokale goedwerkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving gerealiseerd kan worden.

Wie kan aanvragen?

Een lokaal samenwerkingsverband met de volgende partners:

  • gemeente
  • lokale aanbieder van zorg en/of welzijn
  • ervaringsdeskundigen én hun naasten
  • indien er een relatie tussen zorg en veiligheid is in het project dient ook de politie betrokken te zijn
  • overige relevante partners: GGD, Openbaar Ministerie, Regionale Ambulance Voorziening (RAV), zorgverzekeraars, huisartsen, woningcorporaties, schuldhulpverlening, UWV

Criteria (samenvatting)

Voor deze subsidieoproep zijn een aantal aandachtspunten extra van belang:

  • Verbinding met de bestaande werkwijze in uw regio
  • Domeinoverstijgende samenwerking
  • Cliënten en naasten centraal
  • Aandacht voor diversiteit en inclusie
  • Inbedding en borging

Budget: maximaal € 100.000,- per aanvraag

Deadline: 8 oktober 2019, 14.00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem nu een jaarabonnement! >>