Subsidie voor creatieve oplossingen in corona-aanpak

De pandemie van het coronavirus (COVID-19) en de hierom genomen maatregelen hebben een grote impact op de zorg en onze samenleving. Om de negatieve gevolgen daarvan te beperken, zijn op korte termijn creatieve oplossingen nodig voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen.

Meld je hier aan voor onze updates en blijf op de hoogte over het actuele Corona subsidie-nieuws!

Doel: creatieve oplossingen faciliteren

Het ministerie van VWS heeft € 500.000,- beschikbaar gesteld om creatieve oplossingen te faciliteren voor de genoemde uitdagingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). Enerzijds gaat dit over praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds gaat het over innovatieve ideeën om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

Er zijn twee financiële impulsen waar u gebruik van kunt maken. Wilt u klein beginnen, dan kunt u gebruik maken van een startimpuls. Wilt u het direct groter aanpakken, dan kunt u gebruik maken van een projectimpuls.

Wie kan aanvragen?

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Criteria (samenvatting)

  • De maximale looptijd van je project is 3 maanden.
  • Je kunt één impuls tegelijk aanvragen.
  • Het is mogelijk om na een startimpuls een projectimpuls aan te vragen, mits er voldoende budget beschikbaar is.
  • Het is mogelijk om cofinanciering in te zetten, wanneer je andere financieringsbronnen tot je beschikking hebt.
  • De verwachte startdatum is zo snel mogelijk na toekenning.

Budget: maximaal € 7.500,- voor een startimpuls en maximaal € 15.000,- voor een projectimpuls

Deadline: 12 april 2020

Overige informatie

Meer informatie op de website van ZonMw >>

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het coronavirus? En altijd een actueel overzicht hebben van fondsen en subsidies?

Neem een jaarabonnement >>

Ben je al klant? Kijk dan onder ‘coronavirus’ in de zoekwoordenlijst om alle regelingen te zien die hiermee te maken hebben. Log in >>