Subsidie voor actieonderzoek in de zorg

Zorgorganisaties die in samenwerking met andere (zorg)organisaties werken aan het verbeteren van de organisatie van zorg, kunnen een projectidee indienen voor actieonderzoek om het leer- en verbeterproces te verbeteren.

Doel

Deze regeling draagt bij aan het beter leren aanpakken van actuele, complexe vraagstukken in de organisatie van zorg (sociale innovatie). Het gaat specifiek om vraagstukken in het kader van zorg op de juiste plek, aansluitend bij de behoeften van patiënten/cliënten/bewoners. Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren van professionals in zorgorganisaties om in samenwerking te leren over het verbeteren van de organisatie van zorg.

De financiering biedt ruimte voor:

  •  Experimenteren met een beoogde verbetering in een reeds ontwikkeld/bestaand zorgproces en deze specifiek met actieonderzoek onderzoeken.
  •  Leren hoe ze het zorgproces kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is van wie.
  • De opgedane kennis, leerpunten en vaardigheden over leren en verbeteren van de organisatie van zorg beschikbaar maken voor andere zorgorganisaties.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is verbonden aan een zorgorganisatie waarin men al werkt aan het verbeteren van zorgprocessen, bijvoorbeeld in de vorm van pilots. De belangrijkste relevante stakeholders/samenwerkingspartners zijn medeaanvrager(s).

Criteria (samenvatting)

  • Het onderwerp van het projectidee is een actueel, concreet en complex vraagstuk in de organisatie van de zorg. Knelpunten hierin worden ook ervaren door patiënten/cliënten/bewoners.
  • Het gaat over alledaagse of specialistische zorg, zorg dichtbij mensen thuis en/of zorg in een zorginstelling.
  • Het vraagstuk is herkenbaar voor andere organisaties elders in het land.
  • De opbrengsten van het project zijn uiteraard breder dan de eigen specifieke context. Ze dragen bij aan verbetering in zorgorganisaties in het algemeen.

Budget: maximaal € 150.000,- per aanvraag

Deadline: 9 maart 2021

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en nog 1000 andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>  

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.