Nieuw: subsidie voor het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg

Nieuwe jaargang Subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ Zorginstituut Nederland voor 2019.

Doel van deze subsidie is het stimuleren van projecten die ervoor zorgen dat informatie over de kwaliteit van zorg voor patiënten beter vindbaar én begrijpelijk is. Deze subsidie van het Zorginstituut loopt tot 2020 en richt zich elk jaar op een specifiek thema. De focus voor 2019 ligt op het gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg. Aanvragen kunnen vanaf 1 februari t/m 31 maart 2019 worden ingediend.

Waarom deze regeling?

Stel je voor… je bent patiënt en je wilt nagaan waar je met jouw aandoening – in jouw omstandigheden – het beste terecht kunt. Je zoekt gemakkelijk de relevante informatie op, je voert samen met je behandelaar het gesprek over de behandeling die in jouw situatie het best past en waar je die kunt krijgen. Zo beslis je samen. In 2022 moet het kunnen, voor de aandoeningen die de helft van de ziektelast bepalen.

Bouw mee aan de beweging van Samen beslissen!

De beweging van Samen beslissen wordt steeds groter. Meer en meer organisaties doen mee en in de afgelopen jaren zijn er al 40 projecten met behulp van deze subsidieregeling gestart.

Wie kan aanvragen?

Alle organisaties die werkzaam zijn in de zorg kunnen een aanvraag indienen. Vereist is wel dat vertegenwoordiger(s) van de bij het project betrokken zorgverlener én van de zorgvrager en/of hun naasten direct betrokken zijn bij de uitvoering van het project en bij de implementatie van de resultaten.

Bijzondere randvoorwaarden 2019

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten projecten voldoen aan algemene én thema specifieke criteria. Voor het subsidiejaar 2019 zijn 12 thema specifieke randvoorwaarden benoemd, waaronder:

  1. Projecten richten zich op samenwerking in ketens in de curatieve zorg gericht op ‘Samen beslissen in de spreekkamer’.
  2. De focus ligt op samenwerking tussen:
    • de eerste en tweede en/of derde lijn
    • en/of samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen in de eerste en/of tweede en/of derde lijn;
  3. De informatie van meerdere zorgverleners/zorgprofessionals én de patiënt moet beschikbaar gemaakt worden in het proces van Samen beslissen.

Meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland >>

Heb je vragen?
Neem dan contact op met Zorginstituut Nederland via transparantie2019@zinl.nl

Beeld: Aleid Denier van der Gon