Subsidie Nierstichting om samenwerking te stimuleren

Met de Public-Private Projects call slaan de Nierstichting en Health~Holland* de handen ineen.*Health~Holland is het uitvoeringsorgaan van de Topsector Life Sciences & Health van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en draagt financieel bij aan deze call middels PPS-toeslag.

Subsidie Nierstichting om samenwerking te stimuleren

nierstichtingIn deze call stimuleren ze de samenwerking tussen toponderzoekers, opkomend onderzoekstalent, patiënten, zorgprofessionals en bedrijven om concrete oplossingen te ontwikkelen die impact hebben op het leven van (toekomstige) nierpatiënten en/of die nierschade en -ziekten helpen te voorkomen. Alles in het teken om beschikbare kennis en expertise optimaal om te zetten in tastbare oplossingen die invulling geven aan de behoeftes bij patiënten en in de maatschappij.

Wie kan aanvragen?

Consortium, zijnde een samenwerking tussen tenminste twee partnerorganisaties.

Criteria (samenvatting)

De internationale wetenschappelijke adviesraad (International Scientific Advisory Board, ISAB) van de Nierstichting beoordeelt de ingediende vooraanvragen van consortia. Op basis hiervan wordt een aantal projecten uitgenodigd voor het indienen van een volledige aanvraag.

Zie >>

Budget:  In 2018 is € 1.300.000 beschikbaar voor het toekennen van twee Public-Private Projects

Deadline:15 maart 2018

Overige informatie

Nierstichting