Subsidie aanvragen en begroting opstellen? Gedraag je niet als Calimero!

Is de begroting van jouw subsidieaanvraag onnodig laag? Je wilt bij je subsidieaanvraag natuurlijk laten zien dat je het geld zuinig, zorgvuldig en integer gaat besteden. Je hebt daarom een minimalistische begroting opgesteld zodat je met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk kunt doen voor je doelgroep.

Piep piep hallo! 

Projecten kosten geld

Het fonds of de subsidieverstrekker ziet jouw zuinige begroting echter heel anders. Zij denken dat je onervaren bent vanwege een onrealistische, veel te lage begroting. Projecten uitvoeren kost nu eenmaal geld en deze lopen niet altijd volgens planning, budget en resultaten. Jouw begroting moet daar natuurlijk wél rekening mee houden.

Gedraag jij je als Calimero bij het opstellen van je begroting?

Om geld vragen is niet makkelijk, ook al heb je nog zo’n mooi plan. Je voelt misschien toch wat schroom, bedelen heeft immers een negatieve ondertoon en je wilt je ook niet te afhankelijk opstellen. Een precaire situatie dus, en je bent daarom misschien geneigd om je bescheiden op te stellen. Je maakt je klein, net als Calimero.  Je vraagt immers om een gunst aan de subsidieverstrekker of een fonds.

Hoe jouw bescheidenheid juist tégen je werkt

Gevolg: je wordt niet serieus genomen. Je wilt het geld dat je aanvraagt zorgvuldig en integer besteden. Je hebt daarom een minimalistische begroting opgesteld. Het bedrag dat je aanvraagt ligt ruim onder het gestelde maximum van het fonds. De financier denkt dat je onervaren bent vanwege een onrealistische begroting. Projecten uitvoeren kost nu eenmaal geld en ze lopen nooit conform planning en budget. Daar moet je vooraf rekening mee houden.

Je gebruikt veel verkleinwoorden zoals projectje, filmpje, foldertje of mini-workshop.

Gevolg: je project lijkt heel klein. De financier denkt dat je een project(je) gaat doen van een zeer beperkte omvang en met een beperkte doelgroep. Het effect daarvan kan in hun ogen nooit ‘groots’ zijn. En dat is wel wat een financier nastreeft: maximale impact.

Je ondertekent je subsidieaanvraag alleen met je eigen naam en je functie binnen je organisatie, bijvoorbeeld wijkverpleegkundige.

Gevolg: je maakt een onervaren indruk. De financier heeft geen idee wie je bent en wat je rol binnen het beoogde project is en kan je projectervaring niet inschatten. Hij gaat waarschijnlijk je naam Googlen. Vinden ze dan je laatste Facebook kiekjes of je half gevulde LinkedIn CV?

Gedraag je dus niet als een Calimero wanneer je een subsidieverstrekker of fonds aanschrijft!

Tips om je project én jezelf stevig te positioneren

1. Laat zien wie je bent en benadruk je expertise

Je moet natuurlijk niet gaan opscheppen of bluffen over wie je bent en wat je kan. Maar het is goed om bepaalde zaken wel duidelijk te belichten zodat ze jou en je aanvraag op waarde kunnen schatten. Bedenk dat je in feite solliciteert naar de functie van projectleider. Op basis van de stukken die jij aanlevert en wat je van jezelf laat zien op internet, beoordelen zij of je capabel bent. Vermeld dus zowel je inhoudelijke functie binnen je organisatie als je (toekomstige) functie binnen het project, bijvoorbeeld projectleider.

Verwijs ook naar je up-to-date LinkedIn profiel met eerder uitgevoerde succesvolle projecten. Heb je geen LinkedIn profiel? Voeg dan je CV toe in de bijlage en eventueel ook de CV’s van andere beoogde projectleden.

2. Vraag in je begroting ruim voldoende budget aan

Wanneer je projectbudget eenmaal is toegekend komt er nooit meer een cent bij, ook niet wanneer je een tegenvaller hebt. Begroot daarom realistisch en royaal, maar niet overdadig. Houd altijd rekening met vertraging in je project en met financiële tegenvallers. Bespreek je begroting met een collega uit de organisatie die verstand heeft van materiële kosten, vergoedingen, loonkosten, btw en fiscale (on)mogelijkheden. Vraag vrijblijvend offertes op bij bedrijven die mogelijk diensten gaan leveren aan het project. Neem altijd een post onvoorzien op als dat is toegestaan!

3. Vermijd verkleinwoorden, zet je project stevig neer

Lees je teksten kritisch na of beter nog, laat dit door een buitenstaander doen. En denk niet klein maar groot!

  • groot in doelgroep: vermeld het maximale aantal deelnemers;
  • groot in verandering: beschrijf de situatie ‘voor’ en ‘na’.
  • groot in impact op het dagelijks leven van je doelgroep en hun omgeving.

Wil je alles leren over het aanvragen van subsidies en fondsen?

Bekijk dan onze agenda met webinars en trainingen!

Bekijk de agenda met webinars en trainingen