Stimuleringsregeling E-Health Thuis uitgebreid voor coronavirus

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de uitbraak van het coronavirus extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers.

Doel

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden.

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden met een coronaloket.

Wie kan aanvragen?

De aanvrager is een aanbieder die zorg en/of ondersteuning biedt aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers (of zorg en/of ondersteuning die gericht is op de terugkeer naar huis). Dit gaat bijvoorbeeld om welzijnsorganisaties, aanbieders van wijkverpleging, GGZ-aanbieders en ziekenhuizen.

Criteria (samenvatting)

  • De aanvrager vraagt subsidie aan om aan de slag te gaan met digitale ondersteuning/zorg op afstand voor thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers.
  • De voorgestelde activiteiten dragen bij aan de continuïteit van ondersteuning of zorg op afstand voor thuiswonende cliënten ten tijde van de coronacrisis, of de activiteiten zijn er op gericht om de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis op te heffen.
  • De subsidie draagt bij aan 1 van onderstaande punten:
    •  de kosten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen;
    •  loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding;
    • externe inhuur van personeel voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of onafhankelijke adviesorganisaties.
  • De looptijd van een project is maximaal 9 maanden.

Budget: € 50.000,- per aanvraag

Deadline: Als de coronacrisis en de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis die invloed hebben op de continuïteit van ondersteuning of zorg aflopen, dan vervalt deze tijdelijke uitbreiding van de SET.

Overige informatie

Meer informatie over deze regeling op de website van het RVO >>

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het coronavirus? En altijd een actueel overzicht hebben van fondsen en subsidies?

Neem een jaarabonnement >>

Ben je al klant? Log dan in >>