Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) opnieuw opengesteld

Het ministerie van VWS stelt 12,5 miljoen euro beschikbaar voor de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Eind 2021 sloot de regeling, maar in juli besloot VWS opnieuw geld vrij  te maken.

Doel van de SET regeling

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

Wie kan de SET stimuleringsregeling aanvragen?

Aanbieder van zorg en/of ondersteuning zoals bedoeld onder de Zvw, Wlz en Wmo kunnen een aanvraag doen.

Criteria (samenvatting)

De activiteiten zijn gericht op het opschalen én borgen van e-health toepassingen in uw organisatie, inclusief het opleiden van zorgprofessionals en het informeren en trainen van cliënten en mantelzorgers.

Het gaat om bestaande e-health:

  • die de kwaliteit van leven verbetert van mensen met een (risico op) chronisch ziekte of ouderen met een zorg- of ondersteuningsvraag;
  • die zorgverleners in staat stelt om een betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen leveren met minder werkdruk en meer voldoening;
  • waarmee gemeenten en zorgverzekeraars meer mensen met een zorgvraag kunnen helpen bij gelijkblijvende kosten.

Budget: maximaal € 750.000,- per aanvraag

Deadline: 31 december 2022, om 17:00 uur

Meer informatie over deze regeling op de website van het RVO >>

Hulp nodig bij je aanvraag?

Neem dan contact met ons op: 030-2270037
We helpen je graag verder!

Altijd op de hoogte zijn van nieuwe regelingen?

Neem dan een abonnement op onze database met meer dan 1000 actuele subsidies en fondsen in Zorg en Welzijn.
Bekijk onze abonnementen

Bekijk onze abonnementen