Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) opnieuw opengesteld

De SET COVID-19 regeling is op 27 juli voor de derde keer opengesteld. Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de uitbraak van het coronavirus extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor deze uitbreiding van de SET-regeling.

Let op! Het budget voor huisartsen, ggz en wmo is bijna bereikt, dus wees er snel bij. Voor wijkverpleging is er nog ruim budget beschikbaar.

Doel

Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan digitale toepassingen voor zorg op afstand.

De regeling verstrekt subsidie aan aanbieders die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand aan thuiswonende:

  • kwetsbare ouderen;
  • mensen met een chronische ziekte/beperking, of;
  • mensen met een psychische aandoening.

Wie kan SET-COVID-19 aanvragen?

Aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, zorg en ondersteuning vanuit de Wmo en/of geestelijke gezondheidszorg kunnen een aanvraag indienen.

Criteria (samenvatting)

  • Je hebt minimaal 50 cliënten.
  • De aanvraag moet gericht zijn op duurzame implementatie en borging van verschillende digitale toepassingen.
  • Deze toepassingen moeten nu al door minimaal 100 cliënten in Nederland worden gebruikt.

Budget: maximaal € 50.000,- per aanvraag

Deadline: 30 november 2020, of zodra het beschikbare budget op is.

Meer informatie over deze regeling op de website van het RVO >>

Hulp nodig bij je aanvraag?

Neem dan contact met ons op: 030-2270037
We helpen je graag verder!