Voor je Buurt en ZorgSubsidieKalender gaan partnership aan

Vandaag hebben Maurice Bongers en Stance van Heijst, directeuren van respectievelijk Stichting Voor je Buurt en ZorgSubsidieKalender de handtekeningen gezet onder het partnership.

Via Voor je Buurt kunnen maatschappelijke initiatieven campagne voeren om donaties en vrijwilligers te werven. Stichting Voor je Buurt zet samen met overheden en fondsen initiatievenprogramma’s op. ZorgSubsidieKalender is een database met 1000 actuele subsidies en fondsen voor sociaal-maatschappelijke initiatieven en projecten in Zorg en Welzijn.

Meerwaarde voor maatschappelijke initiatieven

Maurice: ‘Wij zien vaak dat initiatiefnemers crowdfunding gebruiken om een eerste stap te realiseren en een achterban op te bouwen, vaak gaan ze daarna op zoek gaan naar subsidies en fondsen om hun projecten voort te zetten. De ZorgSubsidieKalender database is dan een ideale partner om naar door te verwijzen.’

Stance: ’Wij krijgen regelmatig vragen over crowdfunding, maar wij zijn met onze database juist gespecialiseerd in fondsen en subsidies. Crowdfunding is echt een specialisme en met dit partnership kunnen we vanaf nu gericht doorverwijzen voor praktisch advies en ondersteuning.

Alle mogelijkheden om geld te werven optimaal benutten

Sommige initiatieven starten met crowdfunding en pas daarna gaan ze met subsidies en fondsen aan de slag. Anderen doen het precies omgekeerd. Onze dienstverlening is dus complementair.  Door vanaf nu goed naar elkaar door te verwijzen kunnen maatschappelijke initiatieven optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om geld te werven.

Naast gerichte doorverwijzing zijn beide partijen de komende periode ook op elkaars evenementen aanwezig om kennis te delen via masterclasses en workshops.

Heb je vragen?

Neem contact op met Stichting Voor je Buurt: www.voorjebuurt.nl / 020 3377055
Neem contact op met ZorgSubsidieKalender : www.zorgsubsidiekalender.nl / 030 2270037