Startkapitaal voor buurtprojecten

Actie in Limburg die mensen en groepen stimuleert om zelf te werken aan de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp.

Doel

Deze wedstrijd bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. De organisatoren vinden het belangrijk dat mensen in wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten opzoeken. Daarom reiken ze elk jaar een stevig startkapitaal uit aan het beste buurtplan in Limburg.

Wie kan aanvragen?

De uitvoerende organisatie moet een stichting, vereniging of een comité zijn -eventueel geadopteerd door een woningstichting, een bedrijf of een school. Een nog niet-georganiseerde club mensen mag inschrijven, maar moet na nominatie een vereniging of stichting oprichten om de hoofdprijs te kunnen winnen.

Criteria(samenvatting)

  • Het initiatief heeft met verbetering van de leefbaarheid te maken, versterkt het sociale klimaat in de buurt/wijk en heeft als doel om mensen samen te brengen.
  • Het initiatief moeten in Limburg vernieuwend van opzet zijn. Een goed idee van buiten Limburg naar de situatie in de eigen buurt of wijk vertalen mag, maar dan moet wel de bron worden vermeld.
  • De uitvoerende organisatie verkeert niet in financiële nood en kan ook zonder de prijs voortbestaan.
  • Alleen Limburgse initiatieven kunnen deelnemen.

De bedoeling is dat bewoners zelf iets bedenken ter verbetering van de omgeving. De bewoners moeten het samen uitwerken en anderen enthousiast maken om mee te doen. Een project maakt meer kans om geselecteerd te worden naar mate het meer draagvlak heeft, origineler en reëler is en het beter uitgewerkt is.

Budget: € 60.000,- beschikbaar

Deadline: 23 augustus 2019

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem een jaarabonnement! >>