SectorplanPlus – VWS – 320 Miljoen

2e tijdsvak open vanaf 1 mei 2018

Advies Op Basis van No-Cure-No-Pay

Voor deze aanvragen kunnen wij je adviseren en ondersteunen op No-Cure-No-Pay basis. Bel ons direct voor meer informatie: 030-2270037

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.   SektorplanPlus

Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. VSectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Doel

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Wie kan aanvragen?

Arbeidsorganisaties actief in de sector zorg- en welzijn die behoren tot de doelgroep kunnen een aanvraag indienen

Criteria(samenvatting)

De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A.    Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
B.    Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
C.   Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
D.   Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
E.   Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

Budget: voor SectorplanPlus heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 mln) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 mln) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn.

Deadline: aanvragen 2e tijdsvak vanaf 1 mei 2018 (deadline nog niet bekend)

De SectorplanPlus Subsidie zal in de periode van 2017-2021 in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn.

Overige informatie

SectorplanPlus

Factsheet

Aanvragen

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl