Wat je moet weten over de regeling ‘Gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen in de curatieve zorg’

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ stimuleert projecten die ervoor zorgen dat informatie over de kwaliteit van zorg voor patiënten beter vindbaar én begrijpelijk is. Deze subsidievoorziening van het Zorginstituut loopt tot 2020 en richt zich elk jaar op een specifiek thema.

In 2019 richt de regeling zich op ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie bij Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg’. Hiervoor is € 5,75 miljoen beschikbaar gesteld.

Doel

De bedoeling is dat de zorgsector zich meer gaat richten op de resultaten van de behandeling en dat patiënt en zorgverlener gezamenlijk beslissen wat voor de patiënt de best passende behandeling is. Van belang is dat de zorgverleners hierbij gebruik maken van uitkomstinformatie en die informatie met de patiënt en ook met elkaar delen.

Met deze regeling wil het Zorginstituut voorlopers ondersteunen om uitkomstinformatie voor Samen beslissen in de spreekkamer geschikt te maken én te gebruiken. Hierbij ligt de focus op samenwerking in ketens in de curatieve zorg.

Wie kan aanvragen?

Alle organisaties die werkzaam zijn in de zorg kunnen een aanvraag indienen.

Criteria (samenvatting)

  • Projecten richten zich op samenwerking in ketens in de curatieve zorg. Daarbij ligt de focus op samenwerking tussen de eerste en tweede en/of derde lijn en/of de samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen in de eerste en/of tweede en/of derde lijn.
  • Het project maakt gebruik van bestaande uitkomstinformatie en/of gegevens uit bestaande (kwaliteits)registraties.
  • Projecten borgen gedurende het hele traject actieve en onafhankelijke patiënten participatie.
  • Het doel van het project is het gebruiken van uitkomstinformatie in het proces van Samen beslissen door patiënt en/of naasten en zorgverlener/zorgprofessional in de zorgketen, waarbij de nadruk ligt op het daadwerkelijk gebruiken van die uitkomstinformatie.
  • Het project versterkt de vaardigheden van zorgverlener/zorgprofessional en/of de patiënt en/of naasten bij het proces van Samen beslissen, in relatie tot het gebruiken van uitkomstinformatie.
  • Projecten stellen hun producten en/of diensten beschikbaar in het publieke domein.

Zie overige criteria in de staatscourant >> 

Budget: maximaal € 1 miljoen per aanvraag

Deadline: 31 maart 2019

Overige informatie

Zorginstituut Nederland >>