Open subsidieoproep van ‘Voor elkaar!’

De tweede subsidieoproep van Voor elkaar! is een open oproep. Dat betekent dat de aanvrager zelf bepaalt waar het project over gaat. Het project moet bijdragen aan de kernwaarden van: sociale inclusie en gelijkwaardigheid & empowerment en eigen regie.

Onderwerpen

  • Projectidee
  • Sociale inclusie en gelijkwaardigheid
  • Empowerment en eigen regie
  • Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen (pg-organisaties)
  • Ervaringsdeskundigheid

Onderdeel van programma: Voor elkaar!

Doel

ZonMw richt zich binnen het programma Voor elkaar! op organisaties, platforms en netwerken die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoeningen en hun naasten. Met subsidie kunnen deze organisaties projecten uitvoeren die er aan bijdragen dat mensen het leven kunnen leiden dat zij zelf kiezen. Het gaat hierbij om meedoen in de samenleving, op alle levensgebieden, zoals wonen, zorg, werk, opleiding, vervoer en vrije tijd.

Wie kan aanvragen?

Organisaties en netwerken die de belangen behartigen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoeningen en hun naasten.

Criteria (samenvatting)

Het gaat in deze subsidieoproep om een Projectidee. De volgende punten worden beoordeeld in uw projectidee:

  • Kernwaarden
  • Behoefte
  • Recente ontwikkelingen
  • Lange termijn
  • Samenwerking

Zie volledige criteria >>

Budget: maximaal € 100.000,- per aanvraag

Deadline: 21 maart 2019, om 14:00 uur

Overige informatie

Naar website van ZonMw >>

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.