Onderzoek naar praktische oplossingen in de coronacrisis

Deze subsidie is bestemd voor kortlopend (actie)-onderzoek naar praktische oplossingen voor de vragen en problemen gesteld door de coronacrisis en de toegepaste maatregelen. Samenwerkingsverbanden van onderzoekers, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, bestuursorganen of (lokale) overheden moeten deze onderzoeken uitvoeren.

Doel: praktische oplossingen in de coronacrisis vinden

De gevolgen van de coronacrisis stellen organisaties (zorgorganisaties, bedrijven, scholen, lokale overheden, openbaar vervoer, etc.) voor praktische vragen en problemen. Door wetenschappelijke én praktijkkennis te combineren, kunnen oplossingen aangedragen worden die binnen korte tijd praktische vragen helpen beantwoorden en problemen kunnen verlichten.

Wie kan aanvragen?

Wetenschappelijke organisaties (universiteiten, hogescholen, onderzoeks – en kennisinstituten, UMC’s) kunnen aanvragen in een samenwerkingsverband met bedrijven, lokale overheden, scholen, maatschappelijke organisaties, (zorg)instellingen, branche- en beroepsverengingen, sportverenigingen, patiënten- en cliëntenorganisaties etc.

Criteria (samenvatting)

  • Je kan subsidie aanvragen voor de inzet van wetenschappelijke expertise, dataverzameling en -bewerking, testen en experimenteren of benodigde diensten van derden.
  • Het onderzoek moet binnen enkele weken na honorering kunnen starten en haalbaar zijn in de huidige situatie.

Budget: maximaal € 25.000,- per aanvraag

Deadline: 25 mei 2020

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>