Nieuwe subsidieronde mkb-bedrijven en hogescholen

De eerste ronde RAAK-mkb 2019 is nu geopend. RAAK-mkb financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb. Het doel van de regeling is het bevorderen van kennisuitwisseling om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.mkb-bedrijven en hogescholen

Doel

De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Wie kan aanvragen?

Hogescholen (door de overheid bekostigd) kunnen aanvragen indienen. Bij een aanvraag zijn minimaal 6 mkb-ondernemingen betrokken.

Criteria (samenvatting)

  • De aanleiding van de aanvraag is een, door het professionele werkveld van het mkb, breed herkende en aanwijsbare uitdaging.
  • De duur van het project is minimaal 18 maanden en maximaal 24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd van het project is niet mogelijk.
  • De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek conform de gesubsidieerde aanvraag.
  • Uitgesloten zijn projectaanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheidsbevordering van personeel, het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/curriculum voor de hogeschool en/of behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool.
  • Subsidiëring van (deel)projectactiviteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk.
  • Het project dient aantoonbaar actief te zijn op de doorwerking van de onderzoeksresultaten in zowel het mkb als in het onderwijs.

Budget: het beschikbare budget voor deze call is €3,6 miljoen. Maximaal € 300.000,- per project.

Deadline: 5 maart 2019

Overige Informatie

Raak – MKB