Subsidieoproep voor projecten die leefstijl van patiënten verbeteren

In Nederland wordt het leven van miljoenen mensen, elke dag weer, ontregeld door spijsverteringsziekten. Deze oproep is gericht op het faciliteren en stimuleren van de benodigde aanpassingen in de leefstijl ter verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt.

Doel: leefstijl van patiënten verbeteren

Met deze subsidielijn willen de stichting kortdurende, concrete projecten mogelijk maken, die bijdragen aan een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte. En dat door een oplossing te zoeken voor problemen op het gebied van leefstijl in de zorg voor patiënten met een spijsverteringsziekte. De subsidielijn richt zich specifiek op projecten waarbij de patiënt de mogelijkheid wordt gegeven om de regie te nemen over het doorvoeren van de benodigde leefstijlaanpassingen.

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Het aanvragen van subsidie staat open voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en niet- commerciële onderzoeksinstituten.

Criteria (samenvatting)

  • Het project heeft een duidelijk einddoel waarmee een concreet probleem wordt aangepakt, met als doel de verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt. Om die reden behoort het ontwikkelen van een implementatieplan tot een natuurlijk onderdeel van de aanvraag.
  • De resultaten van het project leveren directe winst op voor de patiënt. Ideaal gezien is er binnen een termijn van één tot twee jaar na het einde van het project een zichtbare verbeteringen voor de patiënt.
  • Het project heeft een duur van maximaal 2 jaar.
  • De voorgestelde toepassing in het project is gebaseerd op een solide theoretisch fundament en slaat daarmee de brug tussen wetenschap/theorie en de klinische praktijk.
  • De projectaanvraag is tot stand gekomen door nauwe samenwerking en interactie tussen maatschappelijke organisaties, zorgprofessionals en onderzoekers.

Budget: € 220.000,- in totaal voor vier projecten

Deadline: 16 september 2019 (vooraanmelding)