Netwerksubsidie voor het versterken van de positie van de patiënt

De samenleving verandert. Ook organisaties die opkomen voor mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening zijn voortdurend in ontwikkeling. Het lid worden van een organisatie is bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend. Ook ontstaan er allerlei nieuwe manieren om iets voor de doelgroep te bereiken.

Deze netwerksubsidie biedt een impuls om samenwerkingen tot stand te brengen.

Doel

Het doel van deze subsidieoproep is om een impuls te geven aan samenwerking.
Specifiek samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling of met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt.

Wie kan deze netwerksubsidie aanvragen?

Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een chronische beperking. Ook bestaande samenwerkingsverbanden, die zich richten op de behoefte van een brede doelgroep kunnen een aanvraag indienen.

Criteria (samenvatting)

  • De netwerksubsidie is voor kortdurende activiteiten om tot samenwerking te komen. Denk aan:
    bijeenkomsten of gesprekken om kennis en ervaring uit te wisselen of het bepalen van een
    gezamenlijke strategie.
  • De samenwerking kan gaan tussen patiëntenorganisaties onderling. Maar het ook om samenwerking tussen patiëntenorganisatie(s) en andere organisaties.
  • Ervaringsdeskundigen (cliënt en naasten) zijn onderdeel van uw project en betrokken bij de opzet en uitvoering van de samenwerking.
  • De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de samenwerkende organisaties/partijen.

Budget: maximaal € 5.000,- per aanvraag, € 100.000,- beschikbaar in totaal

Deadline: 10 december 2019, 14:00 uur

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

De volledige regeling bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>