Medische Inspirator Prijs 2018

De Medische Inspirator Prijs is een aanmoedigingsprijs voor duurzame samenwerkingsverbanden tussen patiënten en onderzoeksgroepen en waar mogelijk met zorgverleners en het bedrijfsleven.

Gezamenlijk realiseren van een medisch product

medische inspirator prijsDe prijs is bedoeld voor de financiering van een (onderzoeks)project dat overtuigend aansluit bij de onderzoeksprioriteiten van de patiëntenorganisatie en gericht is op het gezamenlijk realiseren van een medisch product. Het onderzoek kan een nieuw te starten project zijn of een reeds lopend onderzoek dat wordt uitgebreid met een onderzoeksvraag van patiënten.

Samenwerking tussen patiënten en onderzoeksgroepen

Deze aanmoedigingsprijs is opgezet voor duurzame samenwerkingsverbanden tussen patiënten en onderzoeksgroepen en waar mogelijk met zorgverleners en het bedrijfsleven. Dit jaar zijn er in samenwerking met ZonMw programma’s drie categorieën opgesteld. Binnen deze categorieën kunt u terecht bij de volgende patiëntenorganisaties:

Zij zijn initiatiefnemer en dienen als mede-aanvrager een aanvraag in (per categorie minimaal twee en maximaal vier aanvragen). De onderzoeker is als hoofdaanvrager de projectleider/penvoerder van het onderzoek,

Criteria (samenvatting)

ZonMw

Elk jaar worden er door ZonMw drie categorieën geselecteerd waar de onderzoeken betrekking op moeten hebben. Deze categorieën komen voort uit ZonMw subsidieprogramma’s. Vervolgens nomineert een onafhankelijke jury uit de aanmeldingen drie onderzoeksprojecten. Deze drie genomineerden worden door ZonMw begeleid in het opnemen van een promotievideo waarin zij kort laten zien waarom hun samenwerkingsverband het meest inspirerend is en wat het onderzoek inhoudt. Uiteindelijk mag het Nederlands publiek tijdens een campagneperiode van een maand stemmen op één van de drie projecten.

Zie ook >>

Budget: de winnaar ontvangt € 75.000 en nummer twee en drie ontvangen € 50.000 en € 25.000. Het prijzengeld is te besteden aan het onderzoek.

Deadline: 29 mei 2018, 14.00 uur

Overige informatie

 ZonMw

Programma