Leer van boer Cees: investeren loont!

Ik maakte ooit een grote denkfout

Ik ging op zoek naar geld op het moment dat ik het nodig had. Het leek mij logisch dat je met een goed plan wel snel geld zou kunnen krijgen. Enthousiast zocht ik op internet naar de eerstvolgende subsidiedeadline en die was al binnen twee weken. Joepie! Dacht ik…

In mijn overuren schreef ik razendsnel een projectplan en vulde op hoofdlijnen de aanvraagformulieren van de subsidieverstrekker in. Ik was vol van mijn prachtige plan en veronderstelde dat de subsidieverstrekker wel zou begrijpen dat ik door de tijdsdruk niet alle vragen even secuur kon beantwoorden. Ik dacht ook nog (hoe naïef!) dat ik daarmee wel weg zou kunnen komen, vanwege de geweldige inhoud van mijn project. Niet dus.

Helaas werkt het niet zo en dat was een harde landing (gelukkig maar)

Nu komt het regelmatig voor dat wij worden benaderd door enthousiaste en gedreven professionals met een prachtig projectidee en ook met de vraag: ‘We willen vandaag nog beginnen, waar kunnen we snel geld krijgen?’ Helaas heb ik dan een slechte boodschap voor ze.

Als je vandaag wilt starten met je project had je 2 tot 5 maanden geleden moeten beginnen met schrijven. Dat is namelijk de gemiddelde doorlooptijd voor een subsidieaanvraag. Ga uit van circa twee maanden voor het schrijven van je projectplan en de interne afstemming en neem daarna nog twee tot vier maanden voor de beoordeling en de definitieve vaststelling. Ai!

Graag vertel ik je nu iets over de man van mijn jeugdvriendin Margriet, de Terschellinger boer Cees, omdat ik denk dat zijn aanpak ons veel kan leren. Toen ik in 2001 voor het eerst bij hen op de boerderij kwam, hadden ze een kleinschalig biologisch melkveebedrijf en ze wilden graag uitbreiden. Uiteindelijk liepen die plannen op niets uit. Enkele jaren geleden overwoog Cees serieus om het boerenbedrijf (na 9 generaties!) op te geven en dat deed pijn. Zoveel pijn dat zij toch dapper besloten tot een omvorming van hun bedrijf naar ecologische vleeskoeien.

Ze begonnen met drie drachtige koeien en twee kalveren. Toen ik hen enkele jaren later bezocht puilde de stal uit van de prachtige Aberdeen Angus koeien, vele kalfjes en een imposante stier. En de toekomst lacht hen weer toe!

Wat kunnen we hiervan leren?

Deze drie belangrijke lessen leren we van boer Cees:

  1. Denk en plan meerdere jaren vooruit. Cees had niet meteen een volle stal met vleeskoeien op het moment dat hij dat graag wilde maar het ging stapsgewijs.
  2. Begin klein en doe zo eerst ervaring op voordat je uitbreidt.
  3. Zorg dat je altijd meerdere ijzers in het vuur hebt. Naast het boerenbedrijf verhuren Cees en Margriet vakantiewoningen op het erf en heeft Cees al jarenlang inkomsten als ‘stier op de fiets’ (inseminator). Op die manier spreidt hij zijn risico en zorgt hij voor een continue stroom aan inkomsten.

Wat betekent dit nu voor het aanvragen van je subsidies? Parallel aan de situatie van boer Cees kun je hier de volgende lessen uit trekken:

  • Wil je volgend jaar starten met je project? Vraag dan dit jaar al subsidie aan.
  • Als je weinig ervaring hebt met het aanvragen van subsidie, begin dan met een klein project voor een relatief lager bedrag. Deze aanvragen zijn minder complex, je doet zo je eerste ervaring op en je verhoogt je kans op succes.
  • Zorg dat het voortbestaan van je organisatie niet alleen afhankelijk is van de subsidie(s) die je aanvraagt. Creëer meerdere bronnen van inkomsten of, als dat niet kan, zorg voor een continue stroom van subsidieaanvragen.

Wil je zelf leren om succesvol subsidies en fondsen aan te vragen?

Bekijk dan ons online trainingsprogramma >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl