Kwaliteit Forensische Zorg jeugd verbeteren

Voor de forensische zorg voor volwassenen draait al 6 jaar heel succesvol het subsidieprogramma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Naar aanleiding van het succes van KFZ heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) besloten een zelfde programma in te richten voor de forensische jeugdzorg.

Doel is om de kwaliteit van de forensische zorg in het jeugdveld verder te ontwikkelen en te verbeteren!

Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd

Daarbij is het van belang deze verbetering zichtbaar te maken aan de hand van objectieve en eenduidig gedefinieerde indicatoren. Tevens heeft het programma als doel om de implementatie van de (nog te ontwikkelen) producten te stimuleren.

Dit programma start met een zogenaamde precall waarop partijen kunnen inschrijven om de onderzoeksbehoeften in dit zorgveld in kaart te brengen.

Wie kan aanvragen?

Zorginstellingen en kennisinstituten met expertise en netwerk in het forensisch jeugdveld.

Criteria (samenvatting)

In deze precall staat de behoefteninventarisatie centraal, waarbij alle relevante partijen betrokken dienen te worden; professionals, wetenschappelijk onderzoekers, bestuurders van de instellingen uit de forensische Jeugdzorg, en uiteraard cliënten en naasten.

  • De methode van onderzoek moet waarborgen dat zowel kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt als dat alle betrokken partijen worden gesproken.
  • Er dient gewaarborgd te worden dat er een evenwichtige inventarisatie wordt gedaan.
  • Na de behoeften inventarisatie dient de prioritering van onderzoekbehoeften plaats te vinden.
  • De duur van het project is gesteld op maximaal 9 maanden.

Budget:  € 40.000,-

Deadline: 6 september 2018 om 12.00 uur

Overige informatie

Website KFZ-Jeugd >>
Lees de volledige Call >>

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Zorgsubsidiekalender biedt je de mogelijkheid nooit een subsidie of fonds te missen. Neem een abonnement op deze handige kalender! Je kunt vrijblijvend starten met een gratis Proefabonnement.

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl