Meld je nu aan voor de Appeltjes van Oranje 2020

De Appeltjes van Oranje worden sinds 2003 jaarlijks toegekend door het Oranje Fonds aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de samenleving.

Doel

Het thema van de Appeltjes van Oranje 2020 is ‘Maatjes ben je samen’. Het Oranje Fonds is daarom op zoek naar de drijvende krachten achter succesvolle projecten in Nederland én op de Cariben, die met hun maatjesaanpak een bijzonder verhaal te vertellen hebben over hun bijdrage aan een socialere samenleving. Wie is het beste in staat om maatjes aan elkaar te koppelen, die beiden voldoening vinden zodat zij ook op langere termijn nog veel voor elkaar betekenen?

Wie kan aanvragen?

Maatschappelijke organisaties en initiatieven.

Criteria (samenvatting)

Het aangemelde initiatief/project:

  • biedt een oplossing voor een helder sociaal maatschappelijk probleem, te weten: mensen versterken in het vermogen en de bereidheid om mee te doen in de samenleving;
  • heeft een bewezen succesvolle één-op-één (maatjes)aanpak voor de oplossing van dat vraagstuk. Pluspunt hierbij is als die aanpak vernieuwende elementen bevat;
  • is een oplossing gericht op het overbruggen van verschillen tussen mensen en levert voor beide partijen iets op;
  • helpt mensen blijvend om beter deel te nemen aan de samenleving;
  • enthousiasmeert mensen om zich in te zetten om anderen te helpen;
  • is minimaal actief sinds 1 september 2018;

Prijs: € 15.000,- en een bronzen beeldje van een Appeltje van Oranje, vervaardigd door Prinses Beatrix.

Deadline: aanmelden kan van 16 september t/m 20 oktober 2019 (voor het Caribisch deel is dat 2 september t/m 6 oktober)

Overige informatie

Inloggen voor klanten >>

Wil je de volledige regeling bekijken? Neem dan een jaarabonnement >>