Innovatiefonds Zorgverzekeraars – nieuwe Thema’s 2018

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wil bijdragen aan oplossingen van actuele knelpunten in de gezondheidszorg die grote maatschappelijke en individuele gevolgen hebben. Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Doel

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars werkt met jaarlijks te benoemen thema’s. Projecten die passen binnen de jaarthema’s krijgen de voorkeur maar er is ook ruimte voor andere innovatieve projecten, kleinschalige projecten die tussen wal en schip dreigen te vallen en projecten in het buitenland.

In 2018 wordt er gefocust op de onderstaande thema’s:

 1. Verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten door onder- en overbehandeling tegen te gaan.
 2. Innovatie van de gezondheidszorg voor kinderen en jongeren
 3. Andere innovatieve projecten

Wie kan aanvragen?

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door rechtspersonen, in beginsel zonder winstoogmerk. Projecten mede)geïnitieerd vanuit de doelgroep hebben de voorkeur.

Criteria (samenvatting)

Een project dient aan de volgende criteria te voldoen:

 1. Aansluiten bij jaarthema’s
 2. Praktijkgericht
 3. Duidelijke doelstelling
 4. Landelijk effect
 5. Beperkte looptijd, maximaal 3 jaar
 6. Meetbaar eindresultaat
 7. Bijdrage aanvrager

Overige informatie

Deadline: jaar rond

Bestuursvergaderingen: 4 maal per jaar, te weten aan het begin van de maanden maart, juni, oktober en december)

Budget:

 • aanvragen tot € 50.000 worden behandeld door de betreffende commissie
 • aanvragen boven € 50.000 worden behandeld door het bestuur

Buiten de jaarthema’s om is er in 2018 ruimte voor kleinschalige projecten (tot maximaal € 25.000) die naar het oordeel van ons bestuur tussen wal en schip dreigen te vallen. Het gaat dan vooral om projecten die voor bepaalde doelgroepen landelijk van betekenis zijn.

Projectvoorbeelden

Aanvragen

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl