Grote subsidie voor onderzoek naar klimaatadaptatie en gezondheid

Deze subsidieoproep nodigt kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere geïnteresseerde partijen uit om praktijkgeoriënteerde onderzoeksvoorstellen te ontwikkelen gericht op het thema ‘Klimaatadaptatie en gezondheid: Een gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten in tijden van klimaatverandering’.

Doel

Klimaatverandering wordt wereldwijd bestempeld als één van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw. Ondanks de inspanningen om verdere klimaatverandering te voorkomen, zullen verschillende maatschappelijke sectoren zich ingrijpend moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, via klimaatadaptatie. Dit onderzoeksprogramma richt zich op adaptatiemaatregelen op het snijvlak van het fysieke, sociale en gezondheid- of zorgdomein. Een integrale en interdisciplinaire aanpak staat centraal. Er worden handelingsopties beoogd die aansluiten bij andere transitieopgaven en beleid.

Wie kan aanvragen?

Consortia waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen en praktijkpartijen zijn vertegenwoordigd kunnen aan aanvraag indienen. De samenstelling van het consortium dient een afspiegeling te zijn van het inter- en transdisciplinaire karakter van het onderzoeksvoorstel.

Criteria (samenvatting)

  • Van belang is de inzet van de verschillende relevante onderzoeksdisciplines, en van kennis en ervaring uit de uitvoerings- en/of beleidspraktijk, uit het fysieke, sociale en zorgdomein.
  • Het programma maakt onderscheid tussen onderzoek met een focus op handelingsopties voor het stedelijk ofwel het landelijk gebied.
  • Het project heeft een maximale looptijd van 5 jaar.

Budget: maximaal € 2,18 miljoen per onderzoeksproject

Deadline: 3 juni 2021

Overige informatie

Ben je al klant? Log dan in en bekijk de volledige regeling >>

Deze en nog 1000 andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>