Geld werven kost geld…

‘De cost gaet voor de baet uyt’

‘De cost gaet voor de baet uyt’. Zo staat het op een oud pand aan het Damrak in Amsterdam. En zo is het maar net… geld werven kost geld!

Bij ZorgSubsidieKalender worden we regelmatig benaderd door enthousiaste mensen die op zoek zijn naar financiële middelen voor hun project. Al snel komt dan de vraag of wij voor ‘het benodigde geld’ kunnen zorgen op basis van No-Cure No-Pay. ‘Want’, is dan het argument dat meestal volgt, ‘wij zoeken geld voor ons project omdat we zelf geen geld hebben’.

De Cost Gaet voor de Baet Uyt

Helaas, met deze mindset kom je niet ver

Om twee redenen:

  1. Het mag niet: een geldgever die jouw project steunt, wil dat het volledige bedrag ten goede komt aan het project. Het is niet toegestaan om een deel van de bijdrage te gebruiken voor ‘opstartkosten’. Je mag ons advies en andere ondersteuning dus niet achteraf vanuit je net ontvangen subsidie bekostigen.
  2. Een financier verwacht dat jij vooraf investeert en risico’s neemt. Daarmee laat je ziet dat je je verbindt aan het project. Een eigen bijdrage van 20% tot 40% is heel gebruikelijk, plus je uren voorafgaand aan je aanvraag.

Geen investeringen vooraf = Geen resultaat

Vaak moet je zelfs kosten maken voordat je subsidie kunt aanvragen. Bijvoorbeeld, om te voldoen aan de criteria die een fonds of subsidieverstrekker stelt. Meestal kun je alleen namens een ‘rechtspersoon’ een aanvraag indienen. Als je nog geen rechtspersoon hebt, moet je dus eerst kosten maken om deze op te richten.

Met welke kosten moet je rekening houden voordat je een subsidie of fonds aanschrijft?

Wanneer je geld wilt werven voor je projecten en je dat gedegen wilt aanpakken, houd dan rekening met de volgende kosten:

  • personeelskosten voor het (gedeeltelijk) vrijmaken van een betaalde kracht voor het werven van fondsen;
  • opleidingskosten, om te leren hoe je fondsen en subsidies werft;
  • notariskosten, voor bijv. het oprichten van de juiste rechtspersoon zoals een stichting;
  • fiscaal advies, bijv. voor het aanvragen van de ANBI-status;
  • communicatiemiddelen, logo-ontwerp, opzetten website en nieuwsbrief;
  • advies inhuren bij het schrijven van het projectvoorstel en aanvragen van financiering;
  • een abonnement op een database met actuele subsidies en fondsen overzicht met financieringsmogelijkheden.

Kosten en baten: de juiste balans bij het werven van geld voor je project

Wat is een goede verhouding tussen het bedrag dat je vooraf moet investeren en het bedrag dat je wilt werven voor je projecten? Laten we uitgaan van een planmatige aanpak waarbij je op structurele basis voor meerdere projecten en jaren fondsen en subsidies wilt werven. In de eerste jaren zul je dus naar verhouding veel investeren en een lagere opbrengst hebben. Na verloop van tijd krijg je steeds meer ervaring in het werven van geld en heb je een naam opgebouwd. Het werven gaat dan meestal makkelijker.

De eerste stap: haal de benodigde kennis in huis!

Voor beginnende subsidie- en fondsenwervers bieden wij een uniek een compleet online trainingsprogramma. Je krijgt alle kennis en tools om de juiste financiers te vinden. Zo schrijf je projectplannen waar je een volmondige ‘ja’ op krijgt.

Benieuwd?

>> Bekijk hier de online training